Könyvtári gyűjtemények

Könyvgyűjtemény

A könyvállomány 20 000 magyar és idegen nyelvű (angol, német, francia, orosz, spanyol, olasz, portugál, cseh, szlovák, lengyel, bolgár, holland, svéd, norvég, dán, arab, kínai) dokumentumból áll. Ezek az egyetemes filmszakirodalom alapvető művei, kézikönyvek, lexikonok, filmográfiák, filmtörténeti és esztétikai művek, alkotói monográfiák.

A könyvtári állomány számítógépes feldolgozását a szakkönyvállományon kezdtük meg. Ez a nap 24 órájában kereshető. [www.kozteka.hu/mnfa] 

Könyvraktár_1.0
Könyvraktár 1.0

Folyóirat-gyűjtemény

A napjainkra 3000 kötetet tartalmazó folyóirat-gyűjtemény unikális jellegű darabokat tartalmaz. Hazánkban már a tízes években jelentek meg filmszakfolyóiratok. A Mozgófénykép Híradó 1911–1920 közötti évfolyamaiból jelentős mennyiség megtalálható a könyvtárban, bár az állomány nem teljes. A két világháború közötti időszak fontos szaklapja 1928–1938 között a Filmkultúra, Lajta Andor szerkesztésében. A Magyar Film 1939–1944 között jelent meg, amelyek filmtörténeti kutatásokhoz feltétlenül szükségesek.

A Magyar Film 1939-es, 1940-es, 1941-es, 1943-as évfolyamát, a Fényszóró 1945, 1946-os évfolyamai az EPA adatbázisban érhetők el.

A Filmarchívum szakmai folyóirata, a Filmkultúra nyomtatásban megjelent évfolyamai és az 1979-től megjelenő Filmévkönyv honlapunk Kiadványok rovatában pdf-ben olvashatók.

Jelenleg 12 filmes periodika jár a könyvtárba; korábban ez a szám meghaladta a 30-at, melyek közül 19 külföldi szakfolyóirat volt. Ezek bekötve ma is olvasóink rendelkezésére állnak, listájuk a Katalógus menüpontban olvasható. 2010 óta csak hazai filmes folyóiratokra fizetünk elő.

Folyóiratok_2
Külföldi folyóiratok

Mozi_1913_címlap
A Korda Sándor és Várnai István által szerkesztett Mozi 1913. október 23-i száma

Forgatókönyvek             

Az állomány elsősorban az 1930-as évektől kezdődően tartalmaz magyar forgatókönyveket. Ezek a kéziratokhoz hasonlóan külön katalógusban kereshetők. A gyűjtemény gyarapodása a kezdetekkor esetleges volt, ezért, ha lehetőség van rá, régi forgatókönyveket vásárlás útján vagy hagyatékokból szerzünk be. Napjainkban az archívum könyvtára filmforgatókönyvek tekintetében kötelespéldány-gyűjtőhelyként működik.

Az út vége

Kézirattár

A kézirattár az Archívum belső és külső munkatársainak, kutatóknak a tanulmányait, írásait, valamint külföldi filmelméleti, filmtörténeti művek magyar fordításait, ill. szakdolgozatokat őriz. Állománya több, mint 3100 tételt számlál, melyek a könyvtár elektronikus katalógusában is kereshetők (Megjegyzés-mező=*kézirattári anyag*).

Lajta Andor-hagyaték

A mintegy 1300 tételből álló hagyaték Lajta Andor halálát követően nem sokkal, már 1962-ben az Archívum tulajdonába került, és mindmáig a könyvtári állomány egyik legértékesebb részét alkotja.
Az 1920-as évektől kezdve gondosan és szisztematikusan gyűjtött európai, azon belül túlnyomórészt német nyelvterületről származó (amatőr- és hangos)filmtechnikai, fotó- és filmtörténeti, filmelméleti szakkönyveket, évkönyv-sorozatokat, filmes szerzői joggal kapcsolatos brosúrákat magyar film- és mozgóképszínház-történeti kiadványok – sok esetben Lajtának dedikált – példányai teszik egyedülállóvá.
A katalógusban a „Megjegyzés”-mezőben a *Lajta Andor-hagyaték* szókapcsolattal lehet a hagyaték tételeire keresni.

Sadoul_Lajta_dedikáció
Georges Sadoul dedikációja Lajta Andornak a Vie de Charlot c. kötet (1952) nyitóoldalán

Dokumentációs gyűjtemény

A levéltári törvény alapján szaklevéltári anyagnak minősülő állományban közel 14 ezer játékfilmre, 5500 filmes alkotóra vonatkozó anyag (dosszié) és több mint 8000 külföldi játékfilm dialóglistája található és kutatható. Az állomány túlnyomó része elsősorban hazai sajtókivágat, de itt őrizzük az egyes filmekkel és alkotókkal kapcsolatos egyéb dokumentumokat (meghívók, ismertetők, filmleírások, forgalmazási tájékoztatók, reklámok stb.) is. A legrégebbi dokumentum 1911-ből származik.

Személyi dossziék_Steve McQueen
Személyi dossziék

Aprónyomtatványok

A Könyvtár állományában értékes, egyedi aprónyomtatványok is találhatók. Képeslapok, mozis szórólapok, műsorfüzetek, tervrajzok.
Ezek közül közel 400 darab az OSZK Magyar Digitális Képkönyvtár oldalán is megtekinthető a www.kepkonyvtar.hu címen.

Bodograf
Az 1910-ben már működő Bodograf mozi képeslapja

Royal Szálló_Projectograph_tervrajz
A Royal Szálloda épületében a Projectograph R.T. által berendezendő mozi kapuzatának és üvegfedelének rajza, 1915

• Publikálva: 2015.11.11. 13:17