a rovat írásai

Kultúrgyár lehet a szombathelyi volt 11-es huszárlaktanyából

Országos hatókörű kulturális logisztikai, valamint digitalizációs központ, egy „igazi kultúrgyár″ épülhet fel a volt 11-es huszárlaktanya műemléki védettség alatt álló épületeit is megújítva Szombathelyen –  közölte csütörtökön Puskás Tivadar (Fidesz-KDNP), Szombathely polgármestere.

Új felületen folytatjuk

Kedves Olvasó! Mindenek előtt köszönjük, hogy a kultúrával foglalkozó számos internetes oldal közül bennünket is érdeklődéssel lapozott. A MaNDA, mint közintézmény feldarabolása után e honlap kiadója a Forum Hungaricum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság lett, feladata pedig az archívum gyarapodásának bemutatása, cégünk törekvéseinek ismertetése. Ezekhez a célokhoz egy új felületet készítettünk, ahol mindig elérhető lesz a most búcsúzó mandarchiv.hu is.

Visszabeszél a templom oldala

Hát, ha már egyszer eljutottunk Tihanyba, nem mehetünk el szó nélkül a félsziget legismertebb attrakciója, a visszhang mellett sem. Ami minden ellenkező híresztelés ellenére működik, és egészen pontosan hét egymás után gyorsan elhadart szót képes „visszamondani” a templom fala. Például azt, hogy „Hazádnak rendületlenül légy híve, óh magyar!”

Ózdi intézményeink az Echo Televízió építészeti műsorában

Huszonhárom percben mutatta be az Echo Televízió a Forum Hungaricum Nonprofit Kft. által működtetett két ózdi intézményt, a Nemzeti Filmtörténeti Élményparkot és a Digitális Erőművet. Az október 14-én, szombaton adásba kerülő műsorban az építész tervező mellett megszólalt a két intézmény és a Forum Hungaricum vezetője is.

Munkát bőven adó szeptember

Sok szó esett már ezen a felületen a két világháború közti falu életéről. Megismerhettük a tisztségviselőket, a falu tekintélyeit és mesterembereit is. Csak még magáról a parasztról, a falu lakójáról nem nagyon esett szó. Pedig ők adták akkoriban az ország lakosságának legnagyobb részét. Nézzük hát meg, mit csinált a magyar földműves az esztendő hónapjaiban. Nézzük meg már csak azért is, mert ez is egy elsüllyedt világ, azok a tevékenységek, szokások rég a múlté lettek, amik meghatározták a falusi ember életét akkoriban.

A rekorder múzeumalapító korsója

Nem is ez a korsó az érdekes most nekünk, bár egészen szép darab. Hanem a megtalálójával, Dornyay/Darnay Bélával foglalkozunk most. Aki amerre járt, mindenütt múzeumot alapított. Emellett 11 évig áldozópap is volt, és piarista szerzetes.

Uralkodó, akit háromszor koronáztak meg

A jó Károly Róbert királyunk pedig annyi mindent tett itt, hogy azt kár is lenne egy cikkbe belezsúfolni. Hogy aztán némi képet kapjunk a 14. század elejének magyarországi viszonyairól, nézzük csak meg jobban az első vegyesházi uralkodónk hatalomra jutását.

Finta Sándor és Walt Whitman

Hogy mikor találkozhatott a Túrkevéről induló szobrász, Finta Sándor Walt Whitman költészetével, azt nem lehet tudni biztosan. A Szabó Lőrinc, Babits és Füst Milán által is fordított verseit leginkább eredetiben, angolul olvashatta, hiszen 1923-tól New Yorkban élt. Az viszont biztos, hogy tetszett neki ez a fajta költészet, ezért is készülhetett el a túrkevei Finta Múzeum által most 3D-ben tanulmányozható kis éremmel.

Tihany elveszett várai

Gyulaffy kapitány uram Csobánca után illenék szólni Tihany váráról, pontosabban várairól is. Mert a félszigeten már 5000 évvel ezelőtt állt egy földsánc, s rómaiak pedig az átkelő védelmére őrtornyot emeltek, és ez így ment tovább egészen 1683-ig, amikor Tihany a töröknek mindig sikeresen ellenálló földvára a levegőbe repült. Vagy eltalicskázták.

Lármafa, véres kard, postáskisasszonyok

A két világháború közötti falu egyik fontos közintézménye volt az éppen idén 150 éves Magyar Királyi Posta által fenntartott és működtetett postahivatal. Ahol a távíróval párhuzamosan a telefon is működött, ahol fel lehetett adni a leveleket és a táviratokat. Amiket aztán „házhoz is szállított” a postás, akit kézbesítőnek is neveztek. Az első emancipált munkahelyek egyike volt, a postáskisasszony kezelte az elektronikus masinákat, de ki is hordta a leveleket, ha nem volt önálló kézbesítője a hivatalnak.

Szép szál ember volt ez a III. Béla

III. Béla királyunkról pedig csak jót mondhatunk, konszenzus van arról a történészek között, hogy az ő uralkodása alatt volt a legerősebb, leghatalmasabb az Árpád-ház. Magyarország pedig – legalábbis a királyi bevételeket tekintve – megelőzte Franciaországot és Angliát is.

MaNDA összes cikke »

Gertrúd

közkincstárleadKeveset tudunk az Árpád-ház történetében jelentős szerepet játszó Gertrúdról, amit meg tudunk, azt is leginkább az Erkel Ferenc-féle Bánk bán nem éppen történelmi hitelességű anyagából. Lássuk tehát, mit mond a tudomány!

Gertrúd 1200 körül házasodott össze András herceggel, akkor, amikor még nem lehetett tudni, hogy a vőlegényből király lesz. Nem is indult túl szerencsésen a frigy, hiszen a magyar Imre király börtönbe záratta a trónjára törő Andrást, és ekkor Gertrúdnak több évre haza kellett mennie. A német krónikák erősen magasztalták Gertrúd bátorságát és férfias lelkületét. Ugyanígy nagy szerepet kapott annak megerősítése, hogy férjéhez, II. Andráshoz ( vagy Endréhez) minden viszontagság ellenére nagyon erős érzelmekkel, nagy szerelemmel kötődött.

bánk bán plakát
Forrás: MaNDA

A magyar királyné, Gertrúd az Andesch-Meráni házból, a császárság egyik legelőkelőbb családjából származott, mely a kor befolyásos és gazdag dinasztiájának számított. Egyenes ági leszármazottja volt Nagy Károlynak. A család Dél-Németország legszebb tartományaiban uralkodott.  A 11. századtól kezdve folyamatosan növelték birtokaik területét. Az 1100-as évek végén a Brenner-hágótól Olaszországig terjedt birodalmuk, szolgálataikra a német császároknak mindenképpen szükségük volt. Éppen ezért I. Barbarossa Frigyes őrgrófi címet adott az Andescheknek, ami egyben azt is jelentette, hogy a birodalmi hercegek rangjára emelkedtek. Gertrúd édesapja, III. Bertold – Meránia és Karintia hercege, Isztria őrgrófja és Tirol fejedelme -- követni próbálván az európai dinasztikus kiházasításokat, sorra adta férjhez leányait. A később szentté avatott Hedvig Szilézia és Lengyelország hercegnője lett. A szépségéről és szomorú sorsáról nevezetes Ágnest Franciaország királya, Fülöp Ágost vette feleségül. Ezt a házasságot az egyház nem ismerte el, mert korábbi feleségétől, a dán Ingeborgtól való elválást nem ismerték el. Mivel a pápa egész Franciaországot kiközösítette ezért, Fülöp Ágost elvált Ágnestől, aki második gyermeke születésekor, 1201-ben meghalt. A legfiatalabb lánytestvér, Mechtild kolostorba vonult, és 1254-ben bekövetkezett haláláig a kitzingeni bencés apácák apátnőjeként élt. Az ötödik lányról, Ágnesről annyit tudunk, hogy Tohu, szerb nagyzsupán unokaöccsének ígérték a kezét.

gertrúd királyné
Ábrázolása a Hedwig kódexben (forrás: Wikipédia)

Az isztriai őrgrófnak, nem csak öt lánya, hanem négy fia is volt. A legidősebbek, Ottó és Henrik osztoztak az örökségen, a harmadik, Egbert Bamberg püspöke lett, ám a német belviszályok miatt a pápa elvette tisztségét. Aztán visszaadta, néhány évig azonban Magyarországon kellett meghúznia magát, de később visszatérhetett hazájába, és 1237-ig hivatalában maradhatott. IV. Bertold legkisebb fia, akit szintén Bertoldnak neveztek, testvéréhez hasonlóan egyházi tisztséget kapott. 1206-ban Kalocsa érseke, de a magyar nemesek 1213-ban elkergették. Majd visszatért, aztán 1218-ban Aquileia pátriárkája lett, azaz a pápa utáni legmagasabb egyházi rangot szerezte meg. Hivatalának központja Udinében volt.

Dippold Pál

Ezzel az írással veszünk búcsút állandó szerzőnktől, Dippold Páltól, akinek pontos és igazán élvezetes írásait korábban a néhai MaNDA blogján, 2017 januárjától pedig oldalunkon olvashattuk. Dippold Pál nyugdíjba ment, innen is kívánunk neki erőt, egészséget, minden jót! (a szerk.)

• Publikálva: 2017.06.30. 10:53

Történelmi játékok

mohacs_jatekindito
Harcmezők – A játékot fejleszette a Történelmi Animációs Egyesület. Kapcsolat: Baltavári Tamás, 30-853302230-8533022, tamas.baltavari@hotmail.com

Közkincstár

károly róbert
Uralkodó, akit háromszor koronáztak meg – A 12 éves Caroberto a délvidéki Frangepánok, Subicsok és Babonicsok lefizetése után partra is száll Dalmáciában, és elindul Buda felé. Még tart a menetelés, amikor III. András hirtelen elhalálozik, így aztán Bicskei Gergely esztergomi érsek meg is koronázza valami sebtében előkerített koronával a 13 éves ifjút. Ez volt Károly Róbert első megkoronázása, amit még kettő követett.