a rovat írásai

Hétvégén bárki bemehet a Képzőre!

A Magyar Képzőművészeti Egyetem idén is részt vesz a Kulturális Örökség Napjai szeptember 16-17-i programjában, amelyet Aranykorok emlékezete címmel hirdetettek meg a szervezők. Ezen a hétvégén az egyetem mindkét campusa látogatható lesz, ahol az érdeklődők ingyenesen vezetéseken vehetnek részt. A főépületben a Közös történetünk ‒ Hallgatói tettek a Képzőnek a Képzőről címmel a Barcsay Teremben és az Aulában megnyílt kiállítást is meg lehet majd tekinteni.

Kiállítást ajándékozott a Budavár testvérvárosának, Zentának

Megnyílt A zentai csata és a magyarországi visszafoglaló háborúk című kiállítás a Zentai Városi Múzeumban. Az emlékkiállítást a Budavári Önkormányzat ajándékozta testvérvárosának azért, hogy a 320 éves zentai csata nemzeti és világtörténelmi jelentőségét bemutassák és egy állandó tárlatot hozzanak létre a zentai Városháza toronyszobájában.

Körbeutazza az országot a Seuso-kincs

Döntött a kormány a Seuso-kincs magyarországi vándorkiállításáról. A Magyar Közlöny hétfői számában megjelent kormányhatározat szerint az úgynevezett Seuso-kincs, amely az egykori Pannonia provincia területén fellelt, az egyetemes antik kultúra egyik legnagyobb értékű lelete magyarországi bemutatására Kaposvár, Kecskemét, Miskolc, Nyíregyháza, Székesfehérvár és Zalaegerszeg megyei jogú városokban vándorkiállítást szerveznek.

A mozi, amelynek nyitását Kosztolányi meg is verselte

Azért foglalkozunk most a Corvin mozival, mert éppen hatvan éve annak, hogy a megkapaszkodó Kádár-féle hatalom újjáépíttette a forradalom alatt rommá lőtt, félig leégett épületet. Bizony, feledtetni akarván az akkori napokat, csillivilli mozi lett ismét a Corvin, ahol először tudták az országban levetíteni a cinemascope filmeket.

Amikor a komputer megjelent az otthonokban

A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) és Nagy Károly magángyűjtő közös kiállításon mutatja be az informatikatörténet egy fontos és népszerű szeletét az első házi számítógépek világát.

Szobor a város asszonyainak, leányainak

Magánadományból, egy helyi vállalkozó felajánlásaként állítanak köztéri szobrot Nagykanizsán az egykori kereskedővárosi múltra és a város lányaira, asszonyaira emlékezve.

Ludovikás tiszt, partizán és a forradalom tábornoka

Száz esztendeje született Eperjesen Maléter Pál, aki önként jelentkezett katonának, majd fogságba esve partizánnak, hogy aztán a forradalom honvédelmi minisztereként csalják tőrbe, és végezzék ki kötél által, ami mindig nagy megszégyenítés egy katonának.

Derviskolostor a szőlőhegyen, a szultán sírjánál

Folytatódik szeptembertől a Szigetvár-turbéki szőlőhegyen felfedezett Szulejmán-sírkomplexum feltárása, közölte Pap Norbert, a kutatás vezetője.A Pécsi Tudományegyetem (PTE) Kelet-Mediterrán és Balkán Tudományok Központjának igazgatója elmondta: a türbe és dzsámi mellett eddig csak kismértékben feltárt derviskolostor régészeti kutatásával és az erődítmény további vizsgálatával folytatódik a munka.

Kőművessegédből kultúrpápa

Hogy mi volt a közös Napóleon és a kommunisták idejében, arra egyszerű a válasz. Míg a kis korzikainál minden katona úgymond a tarsolyában hordta a marsallbotot – így lett a huszár Murat-ból lovassági tábornok, majd király – addig a kommunisták alatt is lett villamoskalauzból miniszter (Kossa István), vagy éppen kőművessegédből évtizedeken át a kultúrpolitika teljhatalmú ura. 100 éve született Appel Henrik néven a későbbi Aczél György, aki barátai között tudhatta, Kádár Jánost, Illyés Gyulát és talán még Kodályt is.

Lemmyből őskrokodil lett

Lemmyről, a Motörhead néhai énekeséről nevezték el a londoni Természettudományi Múzeum hatalmas, jura kori krokodilfosszíliáját brit kutatók. Az 5,8 méteres fenevadnak a Lemmysuchus nevet adta az Edinburgi Egyetem kutatócsapata, miután rájöttek, hogy egy külön fajt képvisel.

A szabad pálinkafőzés jogát sem kellett volna bántani

Hát igen, lehet valaki a király első számú bizalmasa, az ország tényleges irányítója, a felvilágosodás rajongója és tudós orvos, ha nekimegy a kereskedők és a nemesek előjogainak, és korlátozza a pórnépet a pálinkafőzés szabadságában, vesznie kell. Még az 1700-as évek második felének Dániájában is vesznie kell, pedig az már a felvilágosult, polgárilag is fejlett Nyugat volt, legalább is innen úgy látjuk, láttuk sokáig.

Művelődés összes cikke »

Ludovikás tiszt, partizán és a forradalom tábornoka

maléter lead

Száz esztendeje született Eperjesen Maléter Pál, aki önként jelentkezett katonának, majd fogságba esve partizánnak, hogy aztán a forradalom honvédelmi minisztereként csalják tőrbe, és végezzék ki kötél által, ami mindig nagy megszégyenítés egy katonának.

Maléter Pál amúgy nem is akart hivatásos katona lenni. Az evangélikus értelmiségi családból (az apja jogot tanított és kollégiumot is vezetett) induló ifjú előbb a prágai egyetem orvosi karára járt, majd átjelentkezett Pestre. A tanulmányait viszont csak nehezen tudta finanszírozni, és magyar állampolgársághoz is könnyebben jutott azzal, hogy 1940-ben, 23 évesen katonának jelentkezett. Abszolvált egyetemi évei miatt pedig fel is vették a Ludovika Akadémiára. Háború volt, Maléter egy rövid ideig tartó kassai csapatszolgálat után a keleti frontra került és 1944 májusában, egy sebesülés után orosz fogságba esett. A Moszkvában gyülekező magyarországi kommunisták, Rákosiék pedig már 1942-től agitációs propaganda előadásokat tartottak a fogolytáborokban, nem is kevés sikerrel. Maléter Pált is meggyőzték, partizánkiképzést is kapott és 1944 végén már Erdélyben harcolt a németek és egykori bajtársai ellen.

maléter
Még ezredes

Így lehetett aztán Debrecenben a kormányt őrző század parancsnoka 1945-ben, és még ez évben be is lépett a kommunista pártba. Ahol képzett katonákból természetszerűleg nagy volt a hiány, így biztosított volt Maléter gyors emelkedése is a ranglétrán. 1956. október 24-én már ezredesi rangban ő a Honvédelmi Minisztérium főügyeletese, egy nappal később pedig a Kilián Györgyről, partizántársáról elnevezett laktanyához küldik néhány páncélossal, hogy fékezze meg az Üllői úton az oroszokat is támadó felkelőket. Valószínűleg csak legenda, hogy ekkor két fegyveres forradalmárt agyon is lövetett, hetet pedig kizavart a laktanyából az orosz tankok elé. Viszont azt tudni, hogy hosszas tárgyalások után, 28-án már együttműködik a felkelőkkel, belátva azt, hogy lehetetlen a Nagy Imre által is óhajtott lefegyverzésük. Sőt, ő is javasolja a nemzetőrség felállítását, november 2-án pedig Nagy Imre kinevezi honvédelmi miniszternek. Megkapja a vezérőrnagyi csillagot is, tehát már tábornokként száll be a Tökölre tartó autóba, ahová az orosz csapatok kivonásáról hívják tárgyalni a magyar kormány megbízottjait. A tököli laktanyában viszont Szerov tábornok, a KGB akkori parancsnoka várja pisztollyal a kezében a magyarokat.

maléter
Nagy Imrével

Maléter Pált január végéig tartják maguknál az oroszok, aztán kiadják Kádárnak. Mindvégig kitart amellett, hogy Magyarországon forradalom volt, Nagy Imrével és Gimes Miklóssal együtt ítéli akasztásra őt is Vida Ferenc 1958. június 15-én. Az ítéleteket másnap hajtják végre a Kozma utcai gyűjtőfogházban, 1961-ig a sétálóudvaron voltak elásva a holttestek (arccal lefelé, holtukban is meggyalázva), majd 1961-ben szállították át a kátránypapírba tekert koporsókat a 301-es parcellába.

Pálffy Lajos

• Publikálva: 2017.09.01. 12:31