a rovat írásai

Kultúrgyár lehet a szombathelyi volt 11-es huszárlaktanyából

Országos hatókörű kulturális logisztikai, valamint digitalizációs központ, egy „igazi kultúrgyár″ épülhet fel a volt 11-es huszárlaktanya műemléki védettség alatt álló épületeit is megújítva Szombathelyen –  közölte csütörtökön Puskás Tivadar (Fidesz-KDNP), Szombathely polgármestere.

Új felületen folytatjuk

Kedves Olvasó! Mindenek előtt köszönjük, hogy a kultúrával foglalkozó számos internetes oldal közül bennünket is érdeklődéssel lapozott. A MaNDA, mint közintézmény feldarabolása után e honlap kiadója a Forum Hungaricum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság lett, feladata pedig az archívum gyarapodásának bemutatása, cégünk törekvéseinek ismertetése. Ezekhez a célokhoz egy új felületet készítettünk, ahol mindig elérhető lesz a most búcsúzó mandarchiv.hu is.

Visszabeszél a templom oldala

Hát, ha már egyszer eljutottunk Tihanyba, nem mehetünk el szó nélkül a félsziget legismertebb attrakciója, a visszhang mellett sem. Ami minden ellenkező híresztelés ellenére működik, és egészen pontosan hét egymás után gyorsan elhadart szót képes „visszamondani” a templom fala. Például azt, hogy „Hazádnak rendületlenül légy híve, óh magyar!”

Ózdi intézményeink az Echo Televízió építészeti műsorában

Huszonhárom percben mutatta be az Echo Televízió a Forum Hungaricum Nonprofit Kft. által működtetett két ózdi intézményt, a Nemzeti Filmtörténeti Élményparkot és a Digitális Erőművet. Az október 14-én, szombaton adásba kerülő műsorban az építész tervező mellett megszólalt a két intézmény és a Forum Hungaricum vezetője is.

Munkát bőven adó szeptember

Sok szó esett már ezen a felületen a két világháború közti falu életéről. Megismerhettük a tisztségviselőket, a falu tekintélyeit és mesterembereit is. Csak még magáról a parasztról, a falu lakójáról nem nagyon esett szó. Pedig ők adták akkoriban az ország lakosságának legnagyobb részét. Nézzük hát meg, mit csinált a magyar földműves az esztendő hónapjaiban. Nézzük meg már csak azért is, mert ez is egy elsüllyedt világ, azok a tevékenységek, szokások rég a múlté lettek, amik meghatározták a falusi ember életét akkoriban.

A rekorder múzeumalapító korsója

Nem is ez a korsó az érdekes most nekünk, bár egészen szép darab. Hanem a megtalálójával, Dornyay/Darnay Bélával foglalkozunk most. Aki amerre járt, mindenütt múzeumot alapított. Emellett 11 évig áldozópap is volt, és piarista szerzetes.

Uralkodó, akit háromszor koronáztak meg

A jó Károly Róbert királyunk pedig annyi mindent tett itt, hogy azt kár is lenne egy cikkbe belezsúfolni. Hogy aztán némi képet kapjunk a 14. század elejének magyarországi viszonyairól, nézzük csak meg jobban az első vegyesházi uralkodónk hatalomra jutását.

Finta Sándor és Walt Whitman

Hogy mikor találkozhatott a Túrkevéről induló szobrász, Finta Sándor Walt Whitman költészetével, azt nem lehet tudni biztosan. A Szabó Lőrinc, Babits és Füst Milán által is fordított verseit leginkább eredetiben, angolul olvashatta, hiszen 1923-tól New Yorkban élt. Az viszont biztos, hogy tetszett neki ez a fajta költészet, ezért is készülhetett el a túrkevei Finta Múzeum által most 3D-ben tanulmányozható kis éremmel.

Tihany elveszett várai

Gyulaffy kapitány uram Csobánca után illenék szólni Tihany váráról, pontosabban várairól is. Mert a félszigeten már 5000 évvel ezelőtt állt egy földsánc, s rómaiak pedig az átkelő védelmére őrtornyot emeltek, és ez így ment tovább egészen 1683-ig, amikor Tihany a töröknek mindig sikeresen ellenálló földvára a levegőbe repült. Vagy eltalicskázták.

Lármafa, véres kard, postáskisasszonyok

A két világháború közötti falu egyik fontos közintézménye volt az éppen idén 150 éves Magyar Királyi Posta által fenntartott és működtetett postahivatal. Ahol a távíróval párhuzamosan a telefon is működött, ahol fel lehetett adni a leveleket és a táviratokat. Amiket aztán „házhoz is szállított” a postás, akit kézbesítőnek is neveztek. Az első emancipált munkahelyek egyike volt, a postáskisasszony kezelte az elektronikus masinákat, de ki is hordta a leveleket, ha nem volt önálló kézbesítője a hivatalnak.

Szép szál ember volt ez a III. Béla

III. Béla királyunkról pedig csak jót mondhatunk, konszenzus van arról a történészek között, hogy az ő uralkodása alatt volt a legerősebb, leghatalmasabb az Árpád-ház. Magyarország pedig – legalábbis a királyi bevételeket tekintve – megelőzte Franciaországot és Angliát is.

MaNDA összes cikke »

Inkább volt kun, mint magyar?

közkincstárlead„Időnként nem árt felfrissíteni ismereteinket. Sokszor azt hisszük, tudunk valamit, aztán kiderül, elfelejtettük. Hogy ne járjunk így, szedegessük össze azokat a lényeges történelmi tényeket, amelyeket a magyar államiság kezdeteiről minden magyar embernek illik tudnia” – így fogalmazott lapunk nyugdíjba vonult szerzője, akinek most az 1262-ben született IV. Kun László királyunk alakjának felidézésével folytatjuk sorozatát.

A 28 évesen meggyilkolt uralkodó, a sokáig az utolsó Árpád-házi királynak tartott Kun László már egészen kiskorában megtapasztalhatta, milyen az, amikor az apja és a nagyapja egymással harcolnak a hatalomért. Mert a későbbi V. István és IV. Béla bizony a végén fegyverrel estek egymásnak, és eme véres rivalizálás kapcsán a király emberei a gyermek Lászlót is elfogták és anyjával, Kun Erzsébettel együtt Turóc várába zárták. Aztán amikor az apa kerekedett felül, persze kiszabadultak, de István trónra kerülésével tovább folytatódott a vesszőfutás. A király a dunántúli Kőszegiek, a felvidéki Csákok és Gutkeled Joachim bán táborai között őrlődött, még azt is el kellett viselnie, hogy a bán 1272-ben Kapronca várába zárja gyermekét, akit ereje híján, nem tudott kiszabadítani. V. István bele is halt ebbe az őrlődésbe, és 10 éves fia fejére került a Szent Korona. László helyett természetesen a gyámok: hol a Csákok, hol a Kőszegiek kormányoztak még öt évig, majd a Rákosra összehívott országos gyűlés 1277-ben nagykorúsította az uralkodót, aki ígéretet is tett a rend helyreállítására.

kun lászló
Forrás: MaNDA

Mindenek előtt a néhány nyugati megyét elfoglaló, a Csákokkal szövetséges feltörekvő cseh királyt, II. Ottokárt kellett kiszorítani az országból. Ezt I. Habsburg Rudolf osztrák herceg szövetségében, kun lovasságát bevetve a morvamezei csatában sikerült is megoldani 1278-ban. Ottokár is elesett, viszont a csávából kihúzott Rudolf ekkor alapozta meg a Habsburgok bécsi uralmát. Egy év múlva az egyház ügyeit rendezendő, III. Miklós pápa legátust küldött Magyarországra, Fülöp fermói püspök viszont egy kalap alatt a pogány kunok kérdését, térítését is megoldotta volna. A király pedig anyja és kun barátai, szövetségesei miatt sem nagyon igyekezett a Fülöp által kicsikart rendelkezéseket végrehajtani. Ezért hát a haragos legátus ki is közösítette a királyt, és egyházi átok alá vonta az országot. Hogy aztán ez adta-e meg a végső lökést, azt nem tudni, de László eztán egyre többet időzött kun barátai között, felvette ruháikat, tartotta szokásaikat, és feleségét, a 8 éves korában elvett Anjou Izabellát is kun ágyasokra cserélte. Sőt, odáig jutott, hogy a margitszigeti kolostorba is záratta, legkedvesebb szeretője, Édua pedig megkapta a királynéi javadalmakat.

Na, ezt már a nagyurak, és az egyház sem tudta lenyelni, Ladomér érsek is kiközösítette a királyt és arra kérte Rómát, hirdessen keresztes hadjáratott az ország ellen. A bárók pedig harmadszor is elfogták, hogy aztán sűrű könnyek között, mindent megígérve alázkodjon meg előttük. De hát kutyából nem lesz szalonna, László sem változott meg, ezért aztán a feltételezések szerint éppen kun cimboráit, Arbuzt, Törtelt és Kemecsét bérelték fel elpusztítására. Ők pedig a Kőrösszeg melletti kun táborban 1290. július 10-én el is végezték a véres munkát.

Pálffy Lajos

 

• Publikálva: 2017.10.03. 11:10

Történelmi játékok

mohacs_jatekindito
Harcmezők – A játékot fejleszette a Történelmi Animációs Egyesület. Kapcsolat: Baltavári Tamás, 30-853302230-8533022, tamas.baltavari@hotmail.com

Közkincstár

károly róbert
Uralkodó, akit háromszor koronáztak meg – A 12 éves Caroberto a délvidéki Frangepánok, Subicsok és Babonicsok lefizetése után partra is száll Dalmáciában, és elindul Buda felé. Még tart a menetelés, amikor III. András hirtelen elhalálozik, így aztán Bicskei Gergely esztergomi érsek meg is koronázza valami sebtében előkerített koronával a 13 éves ifjút. Ez volt Károly Róbert első megkoronázása, amit még kettő követett.