filmkereső

Vendrey, Ferenc

Szerepek / rols

1915 JÓ ÉJT, MUKI!/Good Night Muki! : (Krumbanci Muki)
1920 MASAMÓD/The Milliner : (a bolti szolga; servant in the shop)
1923 EGY DOLLÁR/The Girl for Twenty-forint note : (Giovanni, az öreg szolga; Giovanni, the old servan)
1923 EGY DOLLÁR/One Dollar : (Giovanni, az öreg szolga; Giovanni, the old servan)
1924 EGY FIÚNAK A FELE/The Half of a Boy : (komornyik)
1924 TÖRLENDŐ - EGY FIÚNAK A FELE/The Half of a Boy : (komornyik)
1924 TÖRLENDŐ 2 - EGY FIÚNAK A FELE/The Half of a Boy : (komornyik)
1925 ELHAGYOTTAK, AZ/Let-down :
1928 ZSUZSANNA ÉS A VÉNEK/Susannah and the Wise Men :
1931 KÉK BÁLVÁNY, A/The Blue Idol : (John, Mary nagybátyja; John, Mary's uncle)
1933 MINDENT A NŐÉRT!/Everything for the Woman : (öreg beteg; an old patient)
1934 IGLÓI DIÁKOK, AZ/The Students of Igló : (tisztelendő; priest)
1937 SPORTSZERELEM/Love Of Sport : (rádióbemondó; radio announcer)
1938 MEGVÉDTEM EGY ASSZONYT/I Protected a Woman : (Tompa József)
1938 TISZAVIRÁG/Flower Of The Tisza : (öreg koldus; old beggar)
1938 AZUREXPRESS/Bitter Honeymoon : (Zsiga bácsi; Uncle Zsiga)