a rovat írásai

Imrédy Béla

A 20. századi magyar miniszterelnököket is felvonultató sorozatunkban – a történelmi arcképcsarnokban – ezúttal Imrédy Béla nyilvános beszédeiből készítettünk válogatást.

A sztahanovista mozgalom

„A felső határ az égbolt!” – adta ki a jelszót dörgedelmes taps kíséretében Rákosi Mátyás a Magyar Sztahanovisták I. Kongresszusán 1950 márciusában. A most látható kisfilm a mozgalom történetébe enged rövid bepillantást.

Nyomorfilm

Az elveszített első világháború pusztító hazai társadalmi következményeiről ad érzékletes képet a most látható filmritkaság.

A soproni népszavazás

Az 1921. december 14-én Sopronban és a város vonzáskörzetéhez tartozó további nyolc faluban megtartott népszavazás végül Magyarország egyetlen tartós revíziós sikerét hozta.

Károlyi Mihály

A Károlyi Mihályt megörökítő filmfelvételek zöme érdekes módon közvetlenül a két nagy világégést követő időszakból – 1918-1919-ből, illetve 1946-ból – maradt ránk. A történelmi arcképcsarnok aktuális összeállítása ezekből a felvételekből válogatott.

Gömbös Gyula

A magyar történelmi arcképcsarnokban ezúttal Gömbös Gyula miniszterelnöki pályafutásának néhány fontosabb állomását megörökítő tudósításból készítettünk válogatást.

Trianoni békekonferencia

1920. június 4-én budapesti idő szerint délután fél ötkor a versailles-i Nagy-Trianon palotában látta el kézjegyével Benárd Ágoston és Drasche-Lázár Alfréd a trianoni békediktátumot, mellyel szentesítették a történelmi Magyarország szétszakítását.

Kun Béla

A magyar történelem kulcsfiguráit megörökítő filmrészletek között válogatva, történelmi arcképcsarnokunkban elsőként a Kun Béláról készült összeállításunk látható.

Történelem összes cikke »

A sztahanovista mozgalom

sztahanovista_mozgalom_oktatas„A felső határ az égbolt!” – adta ki a jelszót dörgedelmes taps kíséretében Rákosi Mátyás a Magyar Sztahanovisták I. Kongresszusán 1950 márciusában. A most látható kisfilm a mozgalom történetébe enged rövid bepillantást.

A sztálini proletárdiktatúra és hazai követői számára a munka „győzhetetlen hadserege”, az élmunkások és sztahanovisták a szocialista ember egyfajta megtestesülései voltak – a propaganda szintjén mindenképpen. A Magyarországon 1948-ban induló élmunkásmozgalmat 1950-től sztahanovista mozgalommá keresztelték át, és 1953-ig viszonylag nagy terjedelemben foglalkoztak vele a hazai híradók és propagandafilmek. Noha a munka terén való mozgósítás és a lényegében ingyen végzett többletmunka hátterében elsősorban gazdasági okok húzódtak meg, a kisfilmben megszólalók mondataiból inkább a szocialista éthosz munkához való viszonya, mindenekelőtt pedig Magyarországnak a Szovjetuniótól való egyoldalú függősége rajzolódik ki.

video

A sztahanovista mozgalom (7:41 perc)

Felhasznált híradófelvételek:
Magyar Filmhíradó 1949/46. 1949. november: Szovjet sztahanovista kőműves Diósgyőrben
Magyar Filmhíradó 1950/10. 1950. március: Magyar sztahanovisták I. kongresszusa

Nagy Levente

• Publikálva: 2014.08.06. 13:31 • Címke: történelmi fogalmak