a rovat írásai

Kultúrgyár lehet a szombathelyi volt 11-es huszárlaktanyából

Országos hatókörű kulturális logisztikai, valamint digitalizációs központ, egy „igazi kultúrgyár″ épülhet fel a volt 11-es huszárlaktanya műemléki védettség alatt álló épületeit is megújítva Szombathelyen –  közölte csütörtökön Puskás Tivadar (Fidesz-KDNP), Szombathely polgármestere.

Új felületen folytatjuk

Kedves Olvasó! Mindenek előtt köszönjük, hogy a kultúrával foglalkozó számos internetes oldal közül bennünket is érdeklődéssel lapozott. A MaNDA, mint közintézmény feldarabolása után e honlap kiadója a Forum Hungaricum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság lett, feladata pedig az archívum gyarapodásának bemutatása, cégünk törekvéseinek ismertetése. Ezekhez a célokhoz egy új felületet készítettünk, ahol mindig elérhető lesz a most búcsúzó mandarchiv.hu is.

Visszabeszél a templom oldala

Hát, ha már egyszer eljutottunk Tihanyba, nem mehetünk el szó nélkül a félsziget legismertebb attrakciója, a visszhang mellett sem. Ami minden ellenkező híresztelés ellenére működik, és egészen pontosan hét egymás után gyorsan elhadart szót képes „visszamondani” a templom fala. Például azt, hogy „Hazádnak rendületlenül légy híve, óh magyar!”

Ózdi intézményeink az Echo Televízió építészeti műsorában

Huszonhárom percben mutatta be az Echo Televízió a Forum Hungaricum Nonprofit Kft. által működtetett két ózdi intézményt, a Nemzeti Filmtörténeti Élményparkot és a Digitális Erőművet. Az október 14-én, szombaton adásba kerülő műsorban az építész tervező mellett megszólalt a két intézmény és a Forum Hungaricum vezetője is.

Munkát bőven adó szeptember

Sok szó esett már ezen a felületen a két világháború közti falu életéről. Megismerhettük a tisztségviselőket, a falu tekintélyeit és mesterembereit is. Csak még magáról a parasztról, a falu lakójáról nem nagyon esett szó. Pedig ők adták akkoriban az ország lakosságának legnagyobb részét. Nézzük hát meg, mit csinált a magyar földműves az esztendő hónapjaiban. Nézzük meg már csak azért is, mert ez is egy elsüllyedt világ, azok a tevékenységek, szokások rég a múlté lettek, amik meghatározták a falusi ember életét akkoriban.

A rekorder múzeumalapító korsója

Nem is ez a korsó az érdekes most nekünk, bár egészen szép darab. Hanem a megtalálójával, Dornyay/Darnay Bélával foglalkozunk most. Aki amerre járt, mindenütt múzeumot alapított. Emellett 11 évig áldozópap is volt, és piarista szerzetes.

Uralkodó, akit háromszor koronáztak meg

A jó Károly Róbert királyunk pedig annyi mindent tett itt, hogy azt kár is lenne egy cikkbe belezsúfolni. Hogy aztán némi képet kapjunk a 14. század elejének magyarországi viszonyairól, nézzük csak meg jobban az első vegyesházi uralkodónk hatalomra jutását.

Finta Sándor és Walt Whitman

Hogy mikor találkozhatott a Túrkevéről induló szobrász, Finta Sándor Walt Whitman költészetével, azt nem lehet tudni biztosan. A Szabó Lőrinc, Babits és Füst Milán által is fordított verseit leginkább eredetiben, angolul olvashatta, hiszen 1923-tól New Yorkban élt. Az viszont biztos, hogy tetszett neki ez a fajta költészet, ezért is készülhetett el a túrkevei Finta Múzeum által most 3D-ben tanulmányozható kis éremmel.

Tihany elveszett várai

Gyulaffy kapitány uram Csobánca után illenék szólni Tihany váráról, pontosabban várairól is. Mert a félszigeten már 5000 évvel ezelőtt állt egy földsánc, s rómaiak pedig az átkelő védelmére őrtornyot emeltek, és ez így ment tovább egészen 1683-ig, amikor Tihany a töröknek mindig sikeresen ellenálló földvára a levegőbe repült. Vagy eltalicskázták.

Lármafa, véres kard, postáskisasszonyok

A két világháború közötti falu egyik fontos közintézménye volt az éppen idén 150 éves Magyar Királyi Posta által fenntartott és működtetett postahivatal. Ahol a távíróval párhuzamosan a telefon is működött, ahol fel lehetett adni a leveleket és a táviratokat. Amiket aztán „házhoz is szállított” a postás, akit kézbesítőnek is neveztek. Az első emancipált munkahelyek egyike volt, a postáskisasszony kezelte az elektronikus masinákat, de ki is hordta a leveleket, ha nem volt önálló kézbesítője a hivatalnak.

Szép szál ember volt ez a III. Béla

III. Béla királyunkról pedig csak jót mondhatunk, konszenzus van arról a történészek között, hogy az ő uralkodása alatt volt a legerősebb, leghatalmasabb az Árpád-ház. Magyarország pedig – legalábbis a királyi bevételeket tekintve – megelőzte Franciaországot és Angliát is.

MaNDA összes cikke »

​Digitalizálják Takács István képeit

matyoleadMezőkövesden 2012. október 24-én a MaNDA támogatásával kezdetét vette a Digitalizációs Közfoglalkoztatás mintaprogram. Jelenleg 40 fővel 6 helyszínen zajlik a munka. Elsőként a Városi Galériában folyó munkálatokat mutatjuk be.


A mezőkövesdi Városi Galéria idén kapott új, impozáns külsőt és belsőt. Az itt dolgozó munkatársak Takács István (1901–1985) festőművész rajzait, festményeit tárják fel és digitalizálják.

Takács István matyó parasztcsaládból származott, ez megmagyarázza egyéni művészetét. A festészet minden területén bizonyította rátermettségét és tehetségét. Matyóföld és népe iránti szeretete érződik azokon a képein, amelyeken a matyóságot örökítette meg, amilyennek fiatalon ismerte, és ahogy látta a parasztság életét. Művészetének talán még meghatározóbb oldala az egyházi festészet. Mély vallásossága, áhítata és technikai készsége emelte őt a legnagyobb egyházművészek közé, a legnagyobb barokk mesterek örökösévé. Mennyezetképeinek látványos gazdagsága, égbenyúló távlatok és a föld lágy, könnyed összekapcsolása jellemzik. A bibliai és a földi szereplők fölött mindig nyitva áll a menny, az egyház és hazánk szentjeivel.


matyonomatyomadonna

Aki az általa festett több mint kétszáz templomot meg akarná ismerni, annak az egész országot be kellene járnia, és természetesen megérné a fáradságot. Takács művészetét nem vitte külföldre, mert szerinte „A feladat nem az, hogy Magyarországra a művészetet behozzák, hanem, hogy itt művészetet, éspedig magyar művészetet kell teremteni.”

Talán nincs is olyan alkotása, amelyben ne lenne valami jellegzetesen matyó. Kiemelkedő szerepet vállalt a matyó hagyományok megőrzésében, életük, környezetük hiteles bemutatásában – így megmentve azt a színpompás világot, amely ma már csak múzeumi látványosság.


TakácsIstvánönarckép
Önarckép

Soha nem vágyott sikerre, azt szerette volna, ha érzi, szükség van a munkájára, ha megértik azt, és freskói prédikációként hatnak az emberekre. Szerette volna, ha képei újra és újra áhítatot váltanak ki és reménységgel töltik meg az emberek lelkét.

Takács István gyűjteményes kiállítása december 17-től látogatható Mezőkövesden, a Városi Galériában (Szent László tér 23.) A megnyitót követő hetekben részletesebben olvashatnak egy-egy Takács István-műről is, amelyek talán ezelőtt még soha nem kerültek nyilvánosság elé.

Lázár Anita

• Publikálva: 2012.12.01. 09:08 • Címke: digitális közfoglalkoztatás, képzőművészet, művelődéstörténet, digitalizálás

Történelmi játékok

mohacs_jatekindito
Harcmezők – A játékot fejleszette a Történelmi Animációs Egyesület. Kapcsolat: Baltavári Tamás, 30-853302230-8533022, tamas.baltavari@hotmail.com

Közkincstár

károly róbert
Uralkodó, akit háromszor koronáztak meg – A 12 éves Caroberto a délvidéki Frangepánok, Subicsok és Babonicsok lefizetése után partra is száll Dalmáciában, és elindul Buda felé. Még tart a menetelés, amikor III. András hirtelen elhalálozik, így aztán Bicskei Gergely esztergomi érsek meg is koronázza valami sebtében előkerített koronával a 13 éves ifjút. Ez volt Károly Róbert első megkoronázása, amit még kettő követett.