a rovat írásai

Kultúrgyár lehet a szombathelyi volt 11-es huszárlaktanyából

Országos hatókörű kulturális logisztikai, valamint digitalizációs központ, egy „igazi kultúrgyár″ épülhet fel a volt 11-es huszárlaktanya műemléki védettség alatt álló épületeit is megújítva Szombathelyen –  közölte csütörtökön Puskás Tivadar (Fidesz-KDNP), Szombathely polgármestere.

Új felületen folytatjuk

Kedves Olvasó! Mindenek előtt köszönjük, hogy a kultúrával foglalkozó számos internetes oldal közül bennünket is érdeklődéssel lapozott. A MaNDA, mint közintézmény feldarabolása után e honlap kiadója a Forum Hungaricum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság lett, feladata pedig az archívum gyarapodásának bemutatása, cégünk törekvéseinek ismertetése. Ezekhez a célokhoz egy új felületet készítettünk, ahol mindig elérhető lesz a most búcsúzó mandarchiv.hu is.

Visszabeszél a templom oldala

Hát, ha már egyszer eljutottunk Tihanyba, nem mehetünk el szó nélkül a félsziget legismertebb attrakciója, a visszhang mellett sem. Ami minden ellenkező híresztelés ellenére működik, és egészen pontosan hét egymás után gyorsan elhadart szót képes „visszamondani” a templom fala. Például azt, hogy „Hazádnak rendületlenül légy híve, óh magyar!”

Ózdi intézményeink az Echo Televízió építészeti műsorában

Huszonhárom percben mutatta be az Echo Televízió a Forum Hungaricum Nonprofit Kft. által működtetett két ózdi intézményt, a Nemzeti Filmtörténeti Élményparkot és a Digitális Erőművet. Az október 14-én, szombaton adásba kerülő műsorban az építész tervező mellett megszólalt a két intézmény és a Forum Hungaricum vezetője is.

Munkát bőven adó szeptember

Sok szó esett már ezen a felületen a két világháború közti falu életéről. Megismerhettük a tisztségviselőket, a falu tekintélyeit és mesterembereit is. Csak még magáról a parasztról, a falu lakójáról nem nagyon esett szó. Pedig ők adták akkoriban az ország lakosságának legnagyobb részét. Nézzük hát meg, mit csinált a magyar földműves az esztendő hónapjaiban. Nézzük meg már csak azért is, mert ez is egy elsüllyedt világ, azok a tevékenységek, szokások rég a múlté lettek, amik meghatározták a falusi ember életét akkoriban.

A rekorder múzeumalapító korsója

Nem is ez a korsó az érdekes most nekünk, bár egészen szép darab. Hanem a megtalálójával, Dornyay/Darnay Bélával foglalkozunk most. Aki amerre járt, mindenütt múzeumot alapított. Emellett 11 évig áldozópap is volt, és piarista szerzetes.

Uralkodó, akit háromszor koronáztak meg

A jó Károly Róbert királyunk pedig annyi mindent tett itt, hogy azt kár is lenne egy cikkbe belezsúfolni. Hogy aztán némi képet kapjunk a 14. század elejének magyarországi viszonyairól, nézzük csak meg jobban az első vegyesházi uralkodónk hatalomra jutását.

Finta Sándor és Walt Whitman

Hogy mikor találkozhatott a Túrkevéről induló szobrász, Finta Sándor Walt Whitman költészetével, azt nem lehet tudni biztosan. A Szabó Lőrinc, Babits és Füst Milán által is fordított verseit leginkább eredetiben, angolul olvashatta, hiszen 1923-tól New Yorkban élt. Az viszont biztos, hogy tetszett neki ez a fajta költészet, ezért is készülhetett el a túrkevei Finta Múzeum által most 3D-ben tanulmányozható kis éremmel.

Tihany elveszett várai

Gyulaffy kapitány uram Csobánca után illenék szólni Tihany váráról, pontosabban várairól is. Mert a félszigeten már 5000 évvel ezelőtt állt egy földsánc, s rómaiak pedig az átkelő védelmére őrtornyot emeltek, és ez így ment tovább egészen 1683-ig, amikor Tihany a töröknek mindig sikeresen ellenálló földvára a levegőbe repült. Vagy eltalicskázták.

Lármafa, véres kard, postáskisasszonyok

A két világháború közötti falu egyik fontos közintézménye volt az éppen idén 150 éves Magyar Királyi Posta által fenntartott és működtetett postahivatal. Ahol a távíróval párhuzamosan a telefon is működött, ahol fel lehetett adni a leveleket és a táviratokat. Amiket aztán „házhoz is szállított” a postás, akit kézbesítőnek is neveztek. Az első emancipált munkahelyek egyike volt, a postáskisasszony kezelte az elektronikus masinákat, de ki is hordta a leveleket, ha nem volt önálló kézbesítője a hivatalnak.

Szép szál ember volt ez a III. Béla

III. Béla királyunkról pedig csak jót mondhatunk, konszenzus van arról a történészek között, hogy az ő uralkodása alatt volt a legerősebb, leghatalmasabb az Árpád-ház. Magyarország pedig – legalábbis a királyi bevételeket tekintve – megelőzte Franciaországot és Angliát is.

MaNDA összes cikke »

Betiltott, cenzúrázott szatírák és drámák

filmklublead

Filmklub az Örökmozgó Filmmúzeumban: A szocialista szellem vasútja. Öt fergeteges szatíra és két lélegzetelállító dráma: betiltott filmek az 1947 és 1968 közötti időszakból.

Ki ne ismerné A tanút, a kultuszfilmmé vált betiltott szatírát a kemény ötvenes évekről? Kinek nem ugrik be egy sor felszabadítóan humoros név, fordulat, ami segít nevetve feldolgozni a közeli múltunkat: Pelikán gátőr, Virág és Bástya elvtárs, „a békaemberek”, „a szocialista szellem vasútja”, „a magyar narancs”, „a nemzetközi helyzet egyre fokozódik” nevek és szlogenek. Nem A tanú az egyetlen film a pártállami időszakból, amelyik hasonló módon él a humor fegyverével. Létezik még legalább féltucatnyi szatíra, amelyek hasonló színvonalon szolgálták az igazságot és a közönséget. Azaz szolgálták volna, ha be nem tiltják, nem cenzúrázzák, vagy el nem feledtetik őket. Ez évi vetítéssorozatra előbányásztunk néhány olyan filmet, amelyek közül nem mindegyiket látott a szélesebb közönség, de kultúránk fontos részei, ezeknek műveltségünk fontos pilléreinek kell lenniük. A hét filmet úgy választottuk ki, hogy műfaji-tematikai, stílusbeli változatosságban mutassa be a korabeli hatalomnak nem tetsző alkotásokat. Elsősorban betiltott szatírákat vetítünk (Az eltüsszentett birodalom; A csodacsatár; A nagyrozsdási eset; A megfelelő ember; A tanú), de helyet kap a sorozatban két filmdráma is, amelyek alapvető állításokat vagy kritikákat fogalmaztak meg saját korukról (Ének a búzamezőkről; Keserű igazság).

a szocialista szellem vasutja

Program:

anagyrozsdaieset anagyrozsdaieset

2013. november 8., 18.00
A nagyrozsdási eset

1957, r: Kalmár László

Parádés szatíra a kisvárosi élet visszásságairól, ami egyben a Rákosi-rendszer érzékletes parabolája is. A felirat szerint az események 1952-ben játszódnak. Barka Sándor borellenőr (Páger Antal) Nagyrozsdásra érkezik, akit a sofőrje (Zenthe Ferenc) tréfája miatt miniszternek néznek, és a gőzfürdő masszőrje (Sinkovits Imre) rokonának. Felbolydul a kisváros élete. Lelepleződik az összes urambátyámos összefüggés, mindenféle trükközés és lopás. A korrupció a kisváros legfelsőbb szintjén szerveződik és ér össze. A gőzfürdő igazgatósága, a nőegylet és a tanácselnök személyesen (Tompa Sándor) benne van a közjavak eltulajdonításában. Amíg a borellenőr Kisrozsdáson buzgón kóstolgatva végigellenőrzi az összes borpince borát, addig Nagyrozsdáson a rendszer tragikomikusan leleplezi önmagát, és összeomlik. 1957-ben még el akartak határolódni az 1956-os forradalom előtti időszaktól, de a cenzorok biztosan úgy látták utólag, hogy nem sikerült. Hiába világított a helyi tanácselnök, Koroknai János (Tompa Sándor) feje úgy világít mint a Rákosi Mátyásé, a fürdő igazgatója és öccse (Gáti József) megtévesztésig hasonlít Károlyi Mihályra, a rendszer pedig mintha lényegileg maradt volna… A filmet betiltották, és csak 1984-ben vették elő a moziforgalmazás számra, de máig sem ismert széles körben.


enekabuzamezokrol  enekabuzamezokrol

2013. december 6., 18.00
Ének a búzamezőkről
1947, r: Szőts István

Ez nem szatíra és nem pártállami rendszerkritika. Elkészülte még épp a kommunista hatalomátvétel évére esik, és annak is esik áldozatául. Rákosi 1947-ben már magához ragadta a hatalmat, és döntő szava volt a cenzúrát illetően. A film egy katolikus búzaszentelő körmenettel indul, amit a nagy vezér annyira nem díjazott, hogy kivonult a minősítő vetítésről. Ez a gesztus meg is pecsételte a film sorsát. Csoda, hogy a dobozokban túlélte a pártállami időket. A film pacifista, és Móra Ferenc első világháborús regénye alapján készült. Az orosz hadifogságból hazatért Ferenc (Görbe János) elveszi fogolytársa özvegyét (Szellay Alice), akivel remekül egymásra találnak. Később kiderül, hogy a férj mégsem halt meg, és a történet kettős tragédiával végződik. Ferencnek a történtek ellenére viselnie kell a múlt terheit, ő sem menekülhet a sorsa elől. Épp eljön a szántás ideje, és munkához fog. A rendező szándéka szerint a filmmel a magyar paraszt földhöz való ragaszkodásáról akart mesélni. Ennél a film azonban több, szebb, gazdagabb. A háború utáni paraszti világ problémáit találóan ragadja meg, és erős a lélektani szál is. Kiemelkedő és újító filmnyelvi esztétizmussal teszi érzékletessé a drámaiságot. Meg is vádolták a filmet, hogy túl misztikus, túl vallásos, sőt mindszentista, pedig „csak” igaz, szép és emberközpontú.


amegfeleloember amegfeleloember

2014. január 3., 18.00
A megfelelő ember
1959, r: Révész György

A legméltatlanabbul elfelejtett rendszerkritikus film, szatirikus vígjáték a protekcióról. Erőssége az, hogy az urambátyámos kapcsolatrendszereket, a háttérbeli hatalomgyakorlást, az emberek manipulálást nem egyetlen pártállami allegória képletébe sűríti. Több szálon fut a történet, amelyek aztán összeérnek, és a végén minden hamisság szöge kibújik a zsákból. Úgy tűnik, hogy mindez egy kapitalista vállalkozó kritikája, ami részben igaz is, hiszen Érczkövi (Bekő Samu) a legtrükkösebb és leggátlástalanabb módszerekkel intézi az ügyeit, és próbálja elkerülni a lelepleződést. Érczköviék karrieriskolájába azonban beiratkozik egy szerény, jóhiszemű férfi, Kiss Jenő (Feleky Kamill), aki bizonyítani akar, hogy elvehesse a vénkisasszonyszámba menő Malvinkát. Kiss Jenőt részben a véletlennek köszönhetően kinevezik ellenőrnek, aki le is leplezi a céghez tartozó csikóspusztai méntelep és vezetője (Toma Sándor) korrupciós ügyeit. A film helyenként bohózat jellegű vígjátékba hajlik, ami azonban mindig megtartja a kritikus-szatirikus élét. A modorosság kabaréjellege csak a mesélés stílusát érinti, a bírálat és az ítélet azonban kíméletlen. Érdekes, hogy A nagyrozsdási eset után ebben a filmben is szerepel Tompa Sándor a korrupt vezető szerepében, összetéveszthetetlenül emlékeztetve a kerekfejű Rákosi Mátyásra. A film jutalomjátékot biztosít Feleky Kamill humoristának, aki a kabaréból, a színpadról ismert, de moziban ez az egyetlen főszerepe. Feleky olyan színészekkel látható, mint Balázs Samu, Mezei Mária, Komlós Juci, Barsi Béla, Tompa Sándor, Szirtes Ádám, Agárdy Gábor, Rozsos István.


acsodacsatar acsodacsatar

2014. február 7., 18.00
A csodacsatár
1956, r: Keleti Márton

A csodacsatár azért került a válogatásba, mert remek szatirikus vígjáték, és ugyan nem tiltották be, de átszabták a bemutatott változatot. A film természetesen a legendás aranycsapat sikereire épít, és a nemzeti válogatott tagjai szerepelnek is benne. Az egyik legfontosabb mellékszereplő Puskás Ferenc, aki helyett csodacsatár gyanánt eladnak egy kétballábas kispályás csalót, Jóskát (Pongrácz Imre) Futbólia államelnöke megbízottjának, Duca tengernagynak (Ungvári László).  Puskás a film forgatása után disszidált, és ez nagyon kellemetlen volt a kommunista hatalomnak. Puskás jeleneteit kivágták a filmből, és a csodacsatárt Hidekuti Nándorral helyettesítették. Még jó, hogy ez a „kisebb” malőr elterelte a pártvezetés figyelmét a film szatirikus éléről, és bemutatták. A képzeletbeli országok: Futbólia és Rugánia politikai harcait ezért kellő szabadsággal és politikai éllel ábrázolhatták az alkotók. Megvásároltak tehát Futbóliának egy csodacsatárt, mert a sorozatos vereségek miatt kormányválság fenyeget. A Rugánia elleni döntő mérkőzés előtt zárt körben kiderül a csalás, és közben Duca tengernagy hatalomátvételre készül. A meccsen kitör a zűrzavar és a botrány a futbóliaiak nagy sajnálatára és a mozinézők még nagyobb örömére.


 

eltusszentett birodalom eltusszentett birodalom
2014. március 7., 18.00
Eltüsszentett birodalom
1956, r: Banovich Tamás

1956 volt az az év, amelyikben a legtöbb filmet betiltottak. Érezhető volt egy kettősség: részben az enyhülés, részben az értelmiség erős ellenállása a diktatúrával szemben. A filmeket nézve is megállapítható, hogy az ország megérett a forradalomra. Több műfajban is készültek olyan filmek, amelyek keményen bírálták a fennálló rendszert. Az Eltüsszentett birodalom mesefilm, annak a parabolikus, zenés, koreografikus, szórakoztatóan tanító fajtájából. A történet szerint a zsarnok király (Tímár József) fél népétől, és csak akkor nyugszik meg, ha mindenki kedves egészséget kíván neki, ha tüsszent. Poroszlók révén hirdeti ki az országban a királyi óhajt. A juhász (Soós Imre) megtagadja parancsra „egészségére” köszönteni a királyt, és inkább a hét éve ki nem adott járandóságát emlegeti. Tömlöcbe vetik a királyi várban, ahol találkozik az álruhás királylánnyal (Krencsey Marianne), akinek segítségével túljár mindenki eszén. A juhász furulyaszavára az egész udvar beleugrál a kútba, ő pedig hazamegy a királylánnyal, és egy krónikás kiírja a határjelző táblára: „a zsarnokságnak vége”.


keseruigazsag keseruigazsag

2014. április 4., 18.00
Keserű igazság
1956, r: Várkonyi Zoltán

Egy komoly film 1956-ból, amelyik a néző figyelmét drámai feszültségkeltéssel éri el. A mezőgazdasági üzemeket építő vállalat az ipari termelést hajszoló, munkaversenyes pártállam allegóriája. Sztankó (Bessenyei Ferenc) személyes vezetői ambíciói miatt fokozza egy siló építését. A hatalma minden kontrollt kivesz a kezéből. Sztankó beépült a vezető elitbe, barátnőt kezd tartani, és úgy tűnik, semmi sem állja az útját. Van azonban egy volt évfolyamtársa, Palócz (Gábor Miklós), aki figyelmezteti őt, hogy a siló az erőltetett munkatempó miatt repedezik, és összedőléssel fenyeget. Palóczot Sztankó alkalmazta, és nem sokat adott a szavára, mert az börtönben ült, igaz koholt vádak alapján. A siló végül összedől, és két munkást maga alá temet. Sztankó Palóczot tartja bűnösnek, és elviteti a rendőrökkel, a városi hangszóró pedig Sztankó vezérigazgatói kinevezését harsogja. A karrierista férfit azonban a felesége elhagyja, s Palócz árván maradt kutyája megugatja…


tanu tanu

2014. május 9., 18.00
A tanú (1969, r: Bacsó Péter)

A legtöményebb, legpontosabb, legkegyetlenebb és mindezzel együtt a legszórakoztatóbb politikai szatíra Bacsó Péter A tanú című filmje. Hamisítatlanul idézi meg az 1950-es évek karhatalmi szervezetének működését. Még csak túloznia és torzítania sem kellett. Az egyetlen fikciós elem benne az, hogy a jelenségeket Pelikán József gátőr (Kállay Ferenc) személye köré, egyetlen történetre fűzi fel. A koncepciós perek működésének mechanizmusa minden elemében hűen jelenik meg. Közvetlen fizikai kínzásokat a film nem mutat, de a megfélemlítés és a lekenyerezés változatos eszköztárát vonultatja fel. Az események önmagukban is abszurdak, csak attól kapnak sajátos többlethumort, hogy Pelikán József gátőr annyira hihetően egyszerű és szerethetően jóhiszemű lélek, hogy nem ért semmit abból a folyamatból, amelynek végén koronatanúként akarják őt felhasználni egykori harcostársából lett miniszter, Dániel Zoltán (Fábri Zoltán) elleni koholt perben. A tanú egy enyhülési folyamat végén született, és ennek a folyamatnak az 1968-as prágai forradalom és a csehszlovákiai bevonulás vetett véget. A filmet nem engedték a moziforgalmazásba, de filmklubokban, zárt körben vetítették. Kultuszfilm lett. Az ÁVH-s terror nevetéssel feloldott esszenciája.

Deák-Sárosi László

A bérlet ára: 2900 Ft, amellyel a filmklub összes vetítése megtekinthető. A bérlet az Örökmozgó pénztárában kapható.

• Publikálva: 2013.10.12. 07:00 • Címke: örökmozgó, filmtörténet

Történelmi játékok

mohacs_jatekindito
Harcmezők – A játékot fejleszette a Történelmi Animációs Egyesület. Kapcsolat: Baltavári Tamás, 30-853302230-8533022, tamas.baltavari@hotmail.com

Közkincstár

károly róbert
Uralkodó, akit háromszor koronáztak meg – A 12 éves Caroberto a délvidéki Frangepánok, Subicsok és Babonicsok lefizetése után partra is száll Dalmáciában, és elindul Buda felé. Még tart a menetelés, amikor III. András hirtelen elhalálozik, így aztán Bicskei Gergely esztergomi érsek meg is koronázza valami sebtében előkerített koronával a 13 éves ifjút. Ez volt Károly Róbert első megkoronázása, amit még kettő követett.