a rovat írásai

A kegyelemből agyonlőtt aradi ezredes

Igen, a 200 éve született örmény származású Lázár Vilmos nem is volt tábornok, csak az ezredesi rendfokozatot érte el, mégis halálra ítélték és kivégezték. Mivel éppen osztrák tábornoknak, Wallmoden altábornagynak adta meg magát, kegyelemből por és golyó általi halálra ítéltetett, nem akasztották, mint egy köztörvényest.

Milyen is volt ’56 egy vasi, vagy zalai faluban?

Mindenki ismeri 1956 októberének fővárosi eseményeit, arról viszont kevesebb szó esik, hogyan zajlott a forradalom és a hatalomátvétel mondjuk egy kis vasi, vagy zalai faluban. Ahol leginkább a rádiót hallgatva tudtak tájékozódni az emberek. A kérdést egy az adatbázisunkban fellelhető dokumentum segítségével próbáljuk megválaszolni.

Prágáé a Szláv eposz

Prága a jogos tulajdonosa Alfons Mucha Szláv eposz című  festményciklusának, nem a Mucha család, döntött a prágai városi bíróság. A Szláv eposz tulajdonjogát John Mucha, Alfons Muchának, a szecesszió világhírű cseh mesterének unokája 2016-ban vitte bíróság elé.

Zárásig ingyenes a Nemzeti Ige-Idők című tárlata

A Nemzeti Kulturális Alap (NKA) miniszteri keretének terhére a november 5-i zárásig ingyenesen tekintheti meg minden látogató a Magyar Nemzeti Múzeum Ige-Idők című kiállítását, jelentette be Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere.

Utazás a 19. századba: teljes pompájában tündököl a zugligeti indóház

A Hűvösvölgybe tartó 56-os villamos vonalán még meglévő 19. századi, fából készített megállókhoz hasonló épületet tettek rendbe a Zugligetben. Az 1868-ban átadott zugligeti lóvasútvonal végállomásán 1885-re készült el a ma is látható indóház, amiben még tíz évvel ezelőtt is bérlakások voltak, állapota pedig folyamatosan romlott. Egészen mostanáig.

Seuso kincsei Fehérvárra utaznak

Vidéken először Székesfehérváron lesz látható a teljes Seuso-kincs, a Szent István Király Múzeum lesz ugyanis az október 29-én induló magyarországi vándorkiállítás első állomása.

Újra üvölt a palmürai oroszlán

Helyreállították és vasárnap Damaszkuszban kiállították a híres palmürai oroszlánszobrot, amelyet az Iszlám Állam terrorszervezet fegyveresei súlyosan megrongáltak a szíriai romváros első, 2015-ös megszállása alatt.

Érosz a Nagy Háborúban – kiállítás 16-os karikával

Nem kis feladatra vállalkozott a kecskeméti Katona József Múzeum szakembergárdája, amikor eldöntötték, hogy a Nagy Háború centenáriumára összehoznak egy tábori bordélyokat bemutató utazó kiállítást. A háború pillangói főcímmel futó kamaratárlat aztán nem véletlenül nagy népszerűségnek örvendezett eddigi állomáshelyein.

A kastély újra a régi fényében tündököl majd

Mintegy 19 millió lejjel (1,29 milliárd forinttal) támogatja az Európai Regionális Fejlesztési Alap a Kolozs megyei önkormányzat tulajdonában levő válaszúti (Rascruci) Bánffy-kastély felújítását, közölte csütörtökön a romániai Regionális Fejlesztés, Közigazgatás és Európai Források Minisztériuma.

Sissi és Magyarország Kínában

A Magyar Nemzeti Múzeum 2017 júniusában nagyszabású kiállítást nyitott a Sanghaj Múzeumban „Sissi és Magyarország – a magyar arisztokrácia fényűző élete a 17-19. században” címmel, amelyet csaknem 700 000 látogató tekintett meg. A kiállítás most tovább vándorolt: szeptember 27-én Pekingben, a Tiltott városban nyitják meg, ahol a közönség január 3-ig látogathatja – közölte a Nemzeti Múzeum.

Itt a Spintharus davidbowiei!

Hírességekről, többek között Barack Obamáról és feleségéről, Michelle-ről, David Bowie-ról és David Attenborough-ról neveztek el 15 újonnan felfedezett pókfajt, amelyeket a Vermonti Egyetem tudósai és hallgatói azonosítottak.

Művelődés összes cikke »

​Szentföldi emlékek a ferences könyvtárban

szent_sir_leadA XIII. századtól napjainkig minden viszontagság ellenére lényegében folyamatosan jelen voltak a ferencesek a Szentföldön.

A franciskánus rendi hagyomány szerint a rendalapító Szent Ferenc több alkalommal is megpróbált eljutni a Szentföldre. Először 1209-ben – ekkor egy váratlan vihar hiúsította meg a vállalkozást. Három évvel később, 1212-ben betegség akadályozta meg az utat, végül 1219-ben sikerült áthajóznia, s elindult Szíriába, ahonnan Egyiptomba ment, s talán Palesztinába is eljutott. Erre vonatkozó perdöntő bizonyíték nincs, de már a XVII. századi történetíró, Lucas Wadding is a folyamatos rendi hagyományra hivatkozva tartja valószínűnek a látogatás létrejöttét. Források híján azonban csak az tekinthető biztosnak, hogy Szíriában és Egyiptomban megfordult, járt a keresztesek táborában. Az al-Malik al-Kámil szultán előtti sikeres prédikáció és a tűzpróba legendájának történeti hitelesége szintén kérdéses, de az eset megtörténte nem zárható ki.
Minden bizonytalanság ellenére az azonban biztos, hogy a ferencesek már a XIII. század első évtizedében jelen voltak a Szentföldön: Jordanus a Fano Krónikája szerint Illés testvér már 1217-ben vagy 1219-ben a szentföldi ferencesek elöljárója, minister provincialisa lett. A Krónika adatait pápai bullák is alátámasztják: IX. Gergely Si Ordinis Fratrum Minorum kezdetű, 1230-as bullája már a megtelepedés bizonyítéka, és az 1238-as Credentes kezdetű brevében már búcsúkat is engedélyez. De a ferencesek korai megtelepedésének egyéb forrásai is ismertek, Bibarsz szultántól több fermánt is kaptak saját védelmükre.

szent_sir_bazilikaA Szent Sír Bazilika metszete Kiss István kéziratában.

A XIII. századtól napjainkig minden viszontagság ellenére lényegében folyamatosan jelen voltak a ferencesek a Szentföldön. Ma 300-400 tagja van a Szentföldi Kusztódiának, Izraelben 34 rendházzal; mintegy 47 plébániát látnak el, 81 szentélyt tartanak fönn, 22 iskolát, 14 elsősegély állomást, 4 kisszemináriumot, novíciátust, teológiát; Jeruzsálemben Nemzetközi Ferences Biblikus Intézet és a Nemzetközi Ferences Teológiai Intézet.
Nyilvánvaló, hogy ehhez a nagy mozgalomhoz, a Szentföld emlékeinek gondozásához a magyar ferencesek is csatlakoztak, annál is inkább, hiszen a Magyar Királyság alattvalói közül számosan már Szent István korától látogatták Jézus szülőföldjét, amiért is Jeruzsálemben az államalapító király magyar zarándokházat létesített. Sajnos nincs adatunk arról, hogy a ferencesek magyarországi megtelepedését követő első háromszáz évben kik és hányan jártak Palesztinában. Adorján provinciális, aki 1278-1281 között volt a magyarországi rend elöljárója, egy fennmaradt iratban a Szentföldre zarándokló Miklós urat ajánlja rendtársai bizalmába. Miklós azonban nem ferences volt, Kapisztrán Szent János pedig, aki ugyan a nándorfehérvári diadal után nálunk halt meg, és 1439-ben zarándokolt el a Szentföldre, nem a magyar rendtartományhoz tartozott.
Az első magyar ferencesek, akiknek szentföldi zarándoklatáról biztosan tudunk, Pécsváradi Gábor és Pásztói János. 1514-ben indultak, és három év kinn tartózkodás után 1518-ban érkeztek haza Rómán keresztül. Az utazás költségeit Bánffy János királyi pohárnokmester testvére fedezte. A zarándokút igazi érdekessége, hogy Pécsváradi Gábor hazatérvén megírta élményeit azok számára, akik, bár szerettek volna eljutni a Szentföldre, erre nem volt lehetőségük. Könyve 1519 körül Bécsben nyomtatásban is megjelent, valószínűleg szintén a Bánffy testvérek költségén, majd hat évvel később még egyszer kinyomtatták – alaposan megcsonkítva, és Pécsváradi szerzőségének említése nélkül. Ez az eljárás 1525-ben nem volt szokatlan. Ebből a második, mindössze 34 leveles kiadásból egy alaposan körülvágott csonka példányt a Gyöngyösi Ferences Könyvtár is megőrzött az utókor számára.
A XVI. században nem Pécsváradi Gábor és Pásztói János volt az egyetlen Jeruzsálem-járó magyar ferences: adat van Somlyói Bernardin és Pécsi Mátyás utazásáról is, akik 1523-1525 között tartózkodtak a Szentföldön. Ez már a középkori magyar államiság legvégének időszaka. Somlyói Bernardin egykori tartományfőnök nem élte túl az utazást, hazafelé tartván Velencében vesztette életét, valószínűleg járvány következtében. Pécsi Mátyás azonban sikeresen megérkezett Budára, és egy évvel később, 1526-ban halt meg, amikor a mohácsi csatavesztés után előrenyomuló törökök, kifosztván a várat, a ferences kolostor lakóit kardélre hányták. Nem tudjuk, Pécsi és Somlyói készítettek-e itinerariumot, útinaplót, de mindenesetre nem maradt fenn a feljegyzéseik közül semmi, talán a Szent János kolostor felgyújtásakor veszhettek el. Ahogyan Joachim fráter iratairól sincs tudomásunk. A jámbor életű laikus testvér 1690 körül zarándokolt a Szentföldre, és haza is tért, de lényegében csak meghalni jött, hiszen 1704-ben a pécsi templom oltára előtt gyilkolták meg a városba betörő szerbek.
A XVIII. századból szerencsére több szentföldi zarándoklat emléke is fennmaradt. 1763-ban Jencs Imre és Fraisen Felicián szentföldi alamizsnagyűjtők indultak el, és egy hatalmas, gyöngyházberakásos körmeneti kereszttel tértek vissza, amelyet Jeruzsálemben vásároltak. Végiglátogatták vele a szent helyeket, majd hazahozták Jászberénybe. E csodálatos műtárgy ma is megtekinthető a gyöngyösi ferencesek életét bemutató kiállításon.

kiss_istvan_jeruzsalemKiss István: Jeruzsálemi utazás (1766).

Akárcsak Kiss István sokáig elveszettnek gondolt Jeruzsálemi utazása. Ez a kézirat az 1766-ban megtett út részletes leírását tartalmazza rendkívül ízes magyar nyelven. A szöveget 1958-ban nyomtatásban is megjelentette Pásztor Lajos Rómában, ezért széles körben ismertté vált.
Ezzel szemben csaknem teljesen ismeretlen a tudományos közvélemény előtt Leiggart Jeremiás kapisztránus szerzetes 1779-es jeruzsálemi zarándoklatának leírása. A latin nyelvű kézirat számtalan érdekes hiedelmet, mendemondát, legendát tartalmaz, amelyeket a jámbor ferences a Szentföldön gyűjtött. Az egyik ilyen részlet azt beszéli el, hogyan találta meg Szent Ilona császárnő Jézus keresztjét, és e csodás esemény miképpen térített meg egy Júdás Noé nevű zsidót, aki később Ciriacus néven Jeruzsálem püspöke lett.
„Midőn a szent császárnő érdeklődésére Júdás habozott és nem tudta pontosan megjelölni a helyet — száraz kútba vettetett. Hetednapon — azon ígérettel, hogy megmutatja a helyet — kikönyörögte magát. A keresztet rejtő hely táján [Szent Ilona császárnő] forró imában kérte az Istent, mutassa meg neki az elrejtett kereszt helyét. Imáját az Úr meghallgatta, s csodával mutatta meg a helyet. Megrengett, omlott a föld egy helyen, s repedéseiből mennyei illat tört elő. E helyen gyorsan végzett ásatások három keresztet, s Jézus feliratát hozták a napvilágra. Ezalatt a légben, nagy moraj közepette e sátáni szavak hallatszottak: ’Názáreti Jézus! mindeneket magadhoz vonzasz! Júdás révén diadalmaskodtam árulással, s most új Júdás révén letiporsz engem!’ A feltalált kereszt legszebb diadala Júdás Noé megtérése volt. A keresztségben Ciriacus nevet kapta. Később Jeruzsálem püspöke lett. Egész életén keresztül nagy és különleges tisztelettel adózott a szent keresztnek. Mellére varrva viselte mindig a kereszt jelét. Az ő példája honosította meg azt a szokást, hogy a lovagok és nemesek kereszttel ékesítették fel mellüket.”
Leigart Jeremiás szentföldi utazásának leírása nem egyedüli, hiszen 1950-ben a kommunista üldöztetés miatt a ferences könyvtár fogadta be az 1905-től létezett magyarországi szentföldi helytartóság (comissariatus) könyvtárát és levéltárát, így a XV. századtól napjainkig számtalan érdekes nyomtatott és kéziratos dokumentum olvasható Jézus Krisztus szülőföldjéről. S hogy hova lett a szent kereszt felirata és a jobb lator keresztje? Ezekre a kérdésekre is megkapjuk a választ a többi kéziratból.

Fáy Zoltán

• Publikálva: 2012.04.02. 15:13 • Címke: könyvtár, történelem, művelődéstörténet