a rovat írásai

Sok pénzt adtak Einstein leveleiért

190 ezer euróért (58,7 millió forintért) keltek el egy jeruzsálemi árverésen Albert Einstein levelei, melyekben a fizikáról, Istenről és Izrael államról is írt.

Főbejárata az athéni Erekhteion mintáját követi

Száznyolcvan éve, 1837. június 22-én helyezték el Pesten a Magyar Nemzeti Múzeum épületének alapkövét.

A fejedelmi aranykortól a kisemmizésig

Tiltott kastélyok – Erdélyi történelmi családok a jóvátétel útvesztőjében címmel nyílt nemzetközi vándorkiállítás a Pesti Vigadóban.

Kalapács alatt David Rockefeller gyűjteménye

A márciusban elhunyt David Rockefeller mesés műkincsgyűjteményéből, bútoraiból és egyéb berendezési tárgyaiból rendeznek árverést jövő tavasszal, jelentette be a Christie's árverési ház.

Az első versenyt természetesen a gróf lovai nyerték meg

Hogy 190 évvel ezelőtt is ekkora lett volna a meleg, az nem nagyon hiszem. Először is akkoriban még nem is álmodtak az üvegházhatásról, aztán meg éppen ezen a napon rendezték meg az első hazai lóversenyt az Üllői és a Soroksári utak között, a Széchenyi István gróf által kijelölt pályán.

Az angol királyfi és a szász erődtemplomok

Az erdélyi szász erődtemplomok restaurálását, környezetük felélesztését, turisztikai és gazdasági hálózatokba való bevonását tűzi ki célul Károly herceg Romániában bejegyzett civil szervezete, a Walesi Herceg Románia Alapítvány – közölte a Mediafax hírügynökség.

Robotok, mesterséges intelligenciák és mellékhatásaik

A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) aktívan dolgozik azért, hogy a robotika fejlődésének minél több haszonélvezője legyen, de a „kockázatokra és mellékhatásokra” is felhívjuk a figyelmet. Az NJSZT ennek szellemében most robotika kiállítást rendez a Társaság Informatika Történeti Kiállításában.

Előkerült az elveszettnek hitt fontos oklevél

Előkerült Szombathely 1607-es kiváltságlevele, amelyet évszázadok óta elveszettnek hittek. A dokumentumot hétfőn mutatták be Szombathelyen, a Vas Megyei Levéltárban, és egy hétig a nagyközönség is megtekintheti az épület földszintjén nyílt kiállításon.

Tudós hegymászó és a Vatikán első uralkodója

Százhatvan éve, 1857. május 31-én született XI. Piusz pápa, a független Vatikánvárosi Állam első uralkodója.

JFK 100

Vannak érdekes dolgok, ilyen például a 100 éve született John Fitzgerald Kennedy népszerűségének folyamatos növekedése. Másokat inkább el szoktak idővel felejteni az emberek, míg ő jó húsz évvel ezelőtt nem tartozott az Államok tíz legismertebb, legnagyobbra értékelt elnökei közé, most stabilan a negyedik helyet foglalja el a listán, ha időközben nem lett már bronzérmes.

Az idő és Rust repülése

Az idő repül, már harminc éve annak is, hogy Matthias Rust leszállt Cessnájával a Vörös Téren, hogy Gorbacsovval beszélgethessen a világbékéről. A szovjet pártfőtitkárral végül később sem sikerült találkoznia (Gorbi valamiért sosem volt kíváncsi rá), de tettével tovább repesztette a diktatúra ledönthetetlennek tartott falát.

Művelődés összes cikke »

A baltával agyonvert márciusi ifjú

vasvarilead

190 éve született Vasvári Pál, a márciusi ifjak talán legismertebbike, a cikkíró és történész, Teleki Blanka leánynevelőjének körülrajongott tanára. Akit 23 évesen, honvéd őrnagyként Avram Iancu felkelői vertek agyon baltával a Gyalui-havasokban, a Funtinell tisztáson.

Vele halt ott 1848. július 14-én még 300 magyar honvéd a hatszázból, a többiek átvágták magukat a csapdát állító románokon. Egy ígéretesen induló pálya ért szörnyű véget Havasnagyfalu fölött. Vasvári Fejér Pálként született Bűdön, görög katolikus parókus volt az apja és a nagyapja is. (A települést most éppen előtte tisztelegve tiszavasvárinak hívják.) Az öt fiútestvér közül a legfiatalabbként 1837-tól a nagykárolyi jezsuita gimnáziumban tanult. Kiváló eredményeire gróf Károlyi József is felfigyelt, aki felfogadta házitanítónak két gyermeke mellé. Károlyi fedezte a későbbiekben Pestre költözését és egyetemi tanulmányait is. A bölcsészkarra iratkozik be, ahol a kor neves történészének, Horváth Istvánnak hatása alá kerül. Bár ekkoriban Clio a múzsája, de 1848-ban már a jogi karon találjuk. Emellett tanárkodik a már említett, arisztokrata családok lányainak fenntartott intézetben, és publikál a kor divatos periodikáiban (Életképek, Pesti Divatlap, Honderű, Társalkodó) is. Egy díjazott vígeposz szerzője még, emellett elkezdi 40 kötetesre tervezett történeti névtárának írását is. Biztos jövő áll hát előtte, de mindezt feláldozza a hazáért.

vasvari pál
Barabás Miklós litográfiája Vasvári Pálról

Politikai nézeteiben ötvöződik a nacionalizmus és a polgárosodás, Petőfiékhez csatlakozik és ragyogó szónoki képességeivel a márciusi ifjak egyik vezetője lesz. (Jókai így ír róla: ifjú, atlétai termet, szép római arcéllel, erős vonásokkal, merész orral, és szelíd kék szemekkel. De mikor beszélt, arca lángra gyulladt, s szónoklatát kezdték Kossuth ékesszólásához mérni. Bálványa volt a fiatalságnak, vezére, lelke a néptömegnek, mely tartalomdús, csengő szózatára ment utána, amerre hívta, s megállt, ahol megállítá.) Március 15-én beszédet mond az egyetem előtt és később a Városháza erkélyéről is. Ott van a Helytartótanácshoz indított küldöttségben és a Közcsendi Bizottmány 14 fős keretében is. A forradalmi napok után Kossuth titkáraként tűnik fel, de Jellasics támadásának hírére Somogyba indul szabadcsapatot szervezni. Pákozdig jut, ott van a csatában és ő viszi a hírt a horvát bán fegyverszüneti kérelméről Pestre. Már ezért rákerül az esztendő végén a főváros felé közelítő császáriak halállistájára, Debrecenbe menekül a kormánnyal, és természetesen szabadcsapatot szervez Nagyvárad és Nagyszalonta térségében az udvar által fellázított és a védtelen magyar falvakat mészároló románok ellen.

vasvári pál
Vasvári Pál képe 1868-ban a Vasárnapi Újságban

A II. Rákóczi Ferencről elnevezett csapat zászlaját Teleki Blanka készítette, Vasvári pedig őrnagyi rangban arra kapott parancsot június 21-én Kossuthtól, hogy báró Kemény Farkas 4000 katonájával együtt tisztítsa meg a felkelőktől a hegyeket. Néhány nap múlva viszont Kossuth megegyezett Avram Iancuval, és az orosz támadás hírére az összes létező erőt Besztercére vonták össze. Közben a történtekről mit sem tudva (a futárok a románok kezei közé kerültek?) Vasvári folytatta az előrenyomulást és így érkezett meg a fenyvesekkel és fejszés, lándzsás románokkal körülvett tisztásra. A kitörők még látták, ahogy az ágyúk menekítéséért küzd és azt is, ahogy meghal. Holtteste nem került elő, napokig nem mertek a csatatér közelébe menni a magyarok. Később kőrakást emeltek a helyen, ahol elesett, de ezt meg elhordta az idő a román király uralma alatt.  Emléke viszont máig él, példakép a magyar ifjúság előtt.

Pálffy Lajos

• Publikálva: 2016.07.13. 20:44 • Címke: évforduló