a rovat írásai

László az emberközeli szent és a karizmatikus vezető

A hadvezér, a törvényhozó, az egyházépítő uralkodót és utókorra gyakorolt hatását mutatja be a Szent László élete, kultusza és szellemi öröksége című kiállítás, amely a Magyarság Házában nyílt meg csütörtökön a Szent László-év keretében.

A „Casanova háztól” a Ludwig Múzeumig

Idén sem maradunk le a nyitott házak ünnepéről, immár hetedik éve pincétől padlásig járhatjuk végig a megnyitott épületeket. Az idei téma a rakpart, így a Rákóczi hídtól egészen az Árpád hídig sétálhatják, hajózhatják végig mindkét partot az érdeklődők.

Ötven éve ment el a legnagyobb vadász

Ötven éve, 1967. április 24-én hunyt el gróf Széchenyi Zsigmond világjáró vadász, népszerű vadász- és útikönyvek szerzője.

Szerelmes pap és jeles filozófus

Pierre Abélard francia teológus, filozófus, akinek nevét elsősorban a tanítványához, Héloise-hoz fűződő legendás szerelme miatt őrizte meg az utókor, nyolcszázhetvenöt éve, 1142. április 21-én halt meg.

A kétszer megtalált friesachi dénárok esete

Több mint 640 érméből álló leletre bukkantak az orosházi Nagy Gyula Területi Múzeum munkatársai márciusban Tótkomlós határában. Az érmék között vannak Árpád-kori fizetőeszközök, friesachi dénárok és egy angol penny is.

Balkan Fanatik, a Kiscsillag és Lajkó Félix a Várkert Bazárban

Hímestojás-kiállítás, festhető óriástojások, nagykoncertek és iparművészek bemutatója is várja az érdeklődőket szombattól hétfőig a Várkert Bazár húsvéti szabadtéri programsorozatán.

Palóc Húsvét Füleken

Húsvét hétfőjén 12. alkalommal rendezik meg a Palóc Húsvétot a Füleki Várban; a dél-szlovákiai városban népi hangszerek készítését és mézeskalácsok díszítését is megpróbálhatják a résztvevők – tájékoztatta az MTI-t a rendező Füleki Városi Művelődési Központ igazgatója.

226 millió forint egy képregényoldalért

Hétszázötvenháromezer euróért (226 millió forint) kelt el egy párizsi árverésen a Tintin Amerikában című képregény egy ritka illusztrációja.

Akit egyszerűen csak Nagyszerűnek neveztek

Ötszázhuszonöt éve, 1492. április 8-án halt meg Lorenzo Medici, az itáliai reneszánsz egyik legnagyobb alakja, Firenze uralkodója, a művészetek bőkezű mecénása, akit az utókor az „Il Magnifico″, a nagyszerű melléknéven emleget.

Fejedelmi kincsek: erdélyi ezüsttalérok Fehérváron

A Magyar Nemzeti Bank Értéktár Programja keretében visszavásárolt műkincseket minél több embernek látnia kell - hangsúlyozta Gerhardt Ferenc, az MNB alelnöke, egyben a program vezetője csütörtökön, Székesfehérváron, ahol megnyitotta a Fejedelmi kincsek – Erdélyi tallérok című, 16-17. századi erdélyi tallérokat és emlékérmeket bemutató kiállítást.

Egy hadüzenet és a Csonka-Magyarország

A történelmi Magyarország számára is végzetesnek bizonyuló dolgok történtek száz évvel ezelőtt, ezen a napon. Amikor is megérkezett az USA kongresszusa által 373 – 50 arányban megszavazott hadüzenet a központi hatalmak számára. Amerika tehát belépett a Nagy Háborúba, és iszonyú erejével egy év alatt eldöntötte azt. Pedig az Államokban is jelentős német ajkú népesség talált otthonra, és Berlin is sokat megtett, hogy elkerülje ezt a hadüzenetet.

Művelődés összes cikke »

A baltával agyonvert márciusi ifjú

vasvarilead

190 éve született Vasvári Pál, a márciusi ifjak talán legismertebbike, a cikkíró és történész, Teleki Blanka leánynevelőjének körülrajongott tanára. Akit 23 évesen, honvéd őrnagyként Avram Iancu felkelői vertek agyon baltával a Gyalui-havasokban, a Funtinell tisztáson.

Vele halt ott 1848. július 14-én még 300 magyar honvéd a hatszázból, a többiek átvágták magukat a csapdát állító románokon. Egy ígéretesen induló pálya ért szörnyű véget Havasnagyfalu fölött. Vasvári Fejér Pálként született Bűdön, görög katolikus parókus volt az apja és a nagyapja is. (A települést most éppen előtte tisztelegve tiszavasvárinak hívják.) Az öt fiútestvér közül a legfiatalabbként 1837-tól a nagykárolyi jezsuita gimnáziumban tanult. Kiváló eredményeire gróf Károlyi József is felfigyelt, aki felfogadta házitanítónak két gyermeke mellé. Károlyi fedezte a későbbiekben Pestre költözését és egyetemi tanulmányait is. A bölcsészkarra iratkozik be, ahol a kor neves történészének, Horváth Istvánnak hatása alá kerül. Bár ekkoriban Clio a múzsája, de 1848-ban már a jogi karon találjuk. Emellett tanárkodik a már említett, arisztokrata családok lányainak fenntartott intézetben, és publikál a kor divatos periodikáiban (Életképek, Pesti Divatlap, Honderű, Társalkodó) is. Egy díjazott vígeposz szerzője még, emellett elkezdi 40 kötetesre tervezett történeti névtárának írását is. Biztos jövő áll hát előtte, de mindezt feláldozza a hazáért.

vasvari pál
Barabás Miklós litográfiája Vasvári Pálról

Politikai nézeteiben ötvöződik a nacionalizmus és a polgárosodás, Petőfiékhez csatlakozik és ragyogó szónoki képességeivel a márciusi ifjak egyik vezetője lesz. (Jókai így ír róla: ifjú, atlétai termet, szép római arcéllel, erős vonásokkal, merész orral, és szelíd kék szemekkel. De mikor beszélt, arca lángra gyulladt, s szónoklatát kezdték Kossuth ékesszólásához mérni. Bálványa volt a fiatalságnak, vezére, lelke a néptömegnek, mely tartalomdús, csengő szózatára ment utána, amerre hívta, s megállt, ahol megállítá.) Március 15-én beszédet mond az egyetem előtt és később a Városháza erkélyéről is. Ott van a Helytartótanácshoz indított küldöttségben és a Közcsendi Bizottmány 14 fős keretében is. A forradalmi napok után Kossuth titkáraként tűnik fel, de Jellasics támadásának hírére Somogyba indul szabadcsapatot szervezni. Pákozdig jut, ott van a csatában és ő viszi a hírt a horvát bán fegyverszüneti kérelméről Pestre. Már ezért rákerül az esztendő végén a főváros felé közelítő császáriak halállistájára, Debrecenbe menekül a kormánnyal, és természetesen szabadcsapatot szervez Nagyvárad és Nagyszalonta térségében az udvar által fellázított és a védtelen magyar falvakat mészároló románok ellen.

vasvári pál
Vasvári Pál képe 1868-ban a Vasárnapi Újságban

A II. Rákóczi Ferencről elnevezett csapat zászlaját Teleki Blanka készítette, Vasvári pedig őrnagyi rangban arra kapott parancsot június 21-én Kossuthtól, hogy báró Kemény Farkas 4000 katonájával együtt tisztítsa meg a felkelőktől a hegyeket. Néhány nap múlva viszont Kossuth megegyezett Avram Iancuval, és az orosz támadás hírére az összes létező erőt Besztercére vonták össze. Közben a történtekről mit sem tudva (a futárok a románok kezei közé kerültek?) Vasvári folytatta az előrenyomulást és így érkezett meg a fenyvesekkel és fejszés, lándzsás románokkal körülvett tisztásra. A kitörők még látták, ahogy az ágyúk menekítéséért küzd és azt is, ahogy meghal. Holtteste nem került elő, napokig nem mertek a csatatér közelébe menni a magyarok. Később kőrakást emeltek a helyen, ahol elesett, de ezt meg elhordta az idő a román király uralma alatt.  Emléke viszont máig él, példakép a magyar ifjúság előtt.

Pálffy Lajos

• Publikálva: 2016.07.13. 20:44 • Címke: évforduló