a rovat írásai

Kultúrgyár lehet a szombathelyi volt 11-es huszárlaktanyából

Országos hatókörű kulturális logisztikai, valamint digitalizációs központ, egy „igazi kultúrgyár″ épülhet fel a volt 11-es huszárlaktanya műemléki védettség alatt álló épületeit is megújítva Szombathelyen –  közölte csütörtökön Puskás Tivadar (Fidesz-KDNP), Szombathely polgármestere.

Új felületen folytatjuk

Kedves Olvasó! Mindenek előtt köszönjük, hogy a kultúrával foglalkozó számos internetes oldal közül bennünket is érdeklődéssel lapozott. A MaNDA, mint közintézmény feldarabolása után e honlap kiadója a Forum Hungaricum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság lett, feladata pedig az archívum gyarapodásának bemutatása, cégünk törekvéseinek ismertetése. Ezekhez a célokhoz egy új felületet készítettünk, ahol mindig elérhető lesz a most búcsúzó mandarchiv.hu is.

Visszabeszél a templom oldala

Hát, ha már egyszer eljutottunk Tihanyba, nem mehetünk el szó nélkül a félsziget legismertebb attrakciója, a visszhang mellett sem. Ami minden ellenkező híresztelés ellenére működik, és egészen pontosan hét egymás után gyorsan elhadart szót képes „visszamondani” a templom fala. Például azt, hogy „Hazádnak rendületlenül légy híve, óh magyar!”

Ózdi intézményeink az Echo Televízió építészeti műsorában

Huszonhárom percben mutatta be az Echo Televízió a Forum Hungaricum Nonprofit Kft. által működtetett két ózdi intézményt, a Nemzeti Filmtörténeti Élményparkot és a Digitális Erőművet. Az október 14-én, szombaton adásba kerülő műsorban az építész tervező mellett megszólalt a két intézmény és a Forum Hungaricum vezetője is.

Munkát bőven adó szeptember

Sok szó esett már ezen a felületen a két világháború közti falu életéről. Megismerhettük a tisztségviselőket, a falu tekintélyeit és mesterembereit is. Csak még magáról a parasztról, a falu lakójáról nem nagyon esett szó. Pedig ők adták akkoriban az ország lakosságának legnagyobb részét. Nézzük hát meg, mit csinált a magyar földműves az esztendő hónapjaiban. Nézzük meg már csak azért is, mert ez is egy elsüllyedt világ, azok a tevékenységek, szokások rég a múlté lettek, amik meghatározták a falusi ember életét akkoriban.

A rekorder múzeumalapító korsója

Nem is ez a korsó az érdekes most nekünk, bár egészen szép darab. Hanem a megtalálójával, Dornyay/Darnay Bélával foglalkozunk most. Aki amerre járt, mindenütt múzeumot alapított. Emellett 11 évig áldozópap is volt, és piarista szerzetes.

Uralkodó, akit háromszor koronáztak meg

A jó Károly Róbert királyunk pedig annyi mindent tett itt, hogy azt kár is lenne egy cikkbe belezsúfolni. Hogy aztán némi képet kapjunk a 14. század elejének magyarországi viszonyairól, nézzük csak meg jobban az első vegyesházi uralkodónk hatalomra jutását.

Finta Sándor és Walt Whitman

Hogy mikor találkozhatott a Túrkevéről induló szobrász, Finta Sándor Walt Whitman költészetével, azt nem lehet tudni biztosan. A Szabó Lőrinc, Babits és Füst Milán által is fordított verseit leginkább eredetiben, angolul olvashatta, hiszen 1923-tól New Yorkban élt. Az viszont biztos, hogy tetszett neki ez a fajta költészet, ezért is készülhetett el a túrkevei Finta Múzeum által most 3D-ben tanulmányozható kis éremmel.

Tihany elveszett várai

Gyulaffy kapitány uram Csobánca után illenék szólni Tihany váráról, pontosabban várairól is. Mert a félszigeten már 5000 évvel ezelőtt állt egy földsánc, s rómaiak pedig az átkelő védelmére őrtornyot emeltek, és ez így ment tovább egészen 1683-ig, amikor Tihany a töröknek mindig sikeresen ellenálló földvára a levegőbe repült. Vagy eltalicskázták.

Lármafa, véres kard, postáskisasszonyok

A két világháború közötti falu egyik fontos közintézménye volt az éppen idén 150 éves Magyar Királyi Posta által fenntartott és működtetett postahivatal. Ahol a távíróval párhuzamosan a telefon is működött, ahol fel lehetett adni a leveleket és a táviratokat. Amiket aztán „házhoz is szállított” a postás, akit kézbesítőnek is neveztek. Az első emancipált munkahelyek egyike volt, a postáskisasszony kezelte az elektronikus masinákat, de ki is hordta a leveleket, ha nem volt önálló kézbesítője a hivatalnak.

Szép szál ember volt ez a III. Béla

III. Béla királyunkról pedig csak jót mondhatunk, konszenzus van arról a történészek között, hogy az ő uralkodása alatt volt a legerősebb, leghatalmasabb az Árpád-ház. Magyarország pedig – legalábbis a királyi bevételeket tekintve – megelőzte Franciaországot és Angliát is.

MaNDA összes cikke »

Mátraháza impozáns gyógyszanatóriuma

helyszineileadA Sástótól néhány kilométerre fekvő Mátraháza bővelkedik a különlegesen szép látnivalókban. A mátrai turizmus fellendülése egy szomorú történelmi eseménynek köszönhető. A trianoni békeszerződés elvette tőlünk országunk területének kétharmadát, vele együtt értékes magashegyi üdülőinket is. A fájdalmas veszteség azonban nem állíthatta meg az anyaországi életet, megkerestük azokat a helyeket, ahol valamiféle módon pótolhatjuk veszteségeinket. Trianon bánat, a Mátra felfedezése öröm.

 Ennek jegyében, az 1930-as években gyors és igen látványos építkezés kezdődött többek között Mátraházán is. A Mátra-vidék egyik legjellemzőbb épületének tartott Vak Bottyán Honvéd Üdülőt Kaplonyi László mérnökkari százados tervezte a Honvédségi Jóléti Alap megbízásából. Az építkezés műszaki felügyeletét a lelkiismeretes mérnök tiszt az első kapavágástól a megnyitásig személyesen végezte. Egy év alatt készült el a főépület, 1933-ban Kánya Kálmán honvédelmi miniszter avatta fel.

mátra
Magyar Honvéd Magaslati Gyógyház, Mátraháza (forrás: mandadb.hu)

Egy évvel korábban, 1932 nyarán nyitották meg Magyarország első háromszáz ágyas tüdőszanatóriumát, Mátrai Magyar (Királyi) Horthy Miklós Gyógyintézet néven. A hegyvidéki szanatóriumoknak igen jelentős szerepe volt abban a korban, amikor a tbc, ez a súlyos tüdőbetegség évente húszezer áldozatot követelt. A mátraházi szanatórium egy 1926-os kormányrendelet alapján épült meg. A Gyöngyös város tulajdonában lévő Nagy-Somorrét nevű területet választották, többek között azért, mert a közeli Szent László forrás elegendő vizet adott a gyógyintézet ellátására. A tüdőbetegségek gyógyításához keresve sem találtak volna jobb helyet, mint Mátraházán: hétszáz méteres magasságú, szubalpin éghajlatú, tiszta levegőjű rét, három oldaláról hegyekkel, erdőkkel teljesen védett, délre viszont nyitott. A napos órák száma jócskán az országos átlag feletti, a hőmérsékletingadozás átlag alatti. Ritka a ködképződés, nincs por.

mátra
Mátraháza, Szent László forrás (forrás: mandadb.hu)

A szanatóriumot Jendrasik Alfréd tervezte. Átadása után az ország legnagyobb közegészségügyi intézménye lett. A három-négyemeletes főépület déli homlokzata kétszáztíz méter hosszú, középen vannak a kórtermek. Hét kisebb ház is tartozik az intézményhez, ezekben helyezték el a mosodát, a garázsokat, a pékséget és a műhelyeket. Önellátásra törekedtek, saját vízrendszerük volt, sőt távolabb egy korszerű disznóhizlaldát is működtettek. A személyzet külön lakásokban az intézet területén élt. Igen korszerű egészségügyi eszközökkel szerelték fel a szanatóriumot, ahol a szakma első vonalához tarozó orvosok gyógyították a tbc-sek mellett az egyéb légzőszervi betegségben szenvedőket. A megnyitás évében hétszáznégy beteget vettek fel, ötszázkilencet engedtek haza gyógyultan, később az évi betegszám ezer közelében mozgott.

A II. világháborúban szétlőtték a házat, a felszerelést elrabolták. Mégis, már 1945 novemberében kilencven ággyal újraindították. A fertőző tüdőgümőkór az 1960-as évek elejére a korszerű gyógyszerek hatására egyre inkább visszaszorult. Mátraháza a tüdő egyéb betegségeinek kezelésére szakosodhatott. 1980-ban a három mátrai szanatóriumot – Mátraházát, Kékestetőt és Parádfürdőt – Mátrai Állami Gyógyintézet néven összevonták, Mátraházán volt a központ. A hatalmas épület ma is nagyrészt tüdőgyógyintézetként működik, de egy száz személyes szociális otthont is létrehoztak benne.

Dippold Pál

• Publikálva: 2017.02.20. 14:25

Történelmi játékok

mohacs_jatekindito
Harcmezők – A játékot fejleszette a Történelmi Animációs Egyesület. Kapcsolat: Baltavári Tamás, 30-853302230-8533022, tamas.baltavari@hotmail.com

Közkincstár

károly róbert
Uralkodó, akit háromszor koronáztak meg – A 12 éves Caroberto a délvidéki Frangepánok, Subicsok és Babonicsok lefizetése után partra is száll Dalmáciában, és elindul Buda felé. Még tart a menetelés, amikor III. András hirtelen elhalálozik, így aztán Bicskei Gergely esztergomi érsek meg is koronázza valami sebtében előkerített koronával a 13 éves ifjút. Ez volt Károly Róbert első megkoronázása, amit még kettő követett.