a rovat írásai

Új felületen folytatjuk

Kedves Olvasó! Mindenek előtt köszönjük, hogy a kultúrával foglalkozó számos internetes oldal közül bennünket is érdeklődéssel lapozott. A MaNDA, mint közintézmény feldarabolása után e honlap kiadója a Forum Hungaricum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság lett, feladata pedig az archívum gyarapodásának bemutatása, cégünk törekvéseinek ismertetése. Ezekhez a célokhoz egy új felületet készítettünk, ahol mindig elérhető lesz a most búcsúzó mandarchiv.hu is.

Visszabeszél a templom oldala

Hát, ha már egyszer eljutottunk Tihanyba, nem mehetünk el szó nélkül a félsziget legismertebb attrakciója, a visszhang mellett sem. Ami minden ellenkező híresztelés ellenére működik, és egészen pontosan hét egymás után gyorsan elhadart szót képes „visszamondani” a templom fala. Például azt, hogy „Hazádnak rendületlenül légy híve, óh magyar!”

Ózdi intézményeink az Echo Televízió építészeti műsorában

Huszonhárom percben mutatta be az Echo Televízió a Forum Hungaricum Nonprofit Kft. által működtetett két ózdi intézményt, a Nemzeti Filmtörténeti Élményparkot és a Digitális Erőművet. Az október 14-én, szombaton adásba kerülő műsorban az építész tervező mellett megszólalt a két intézmény és a Forum Hungaricum vezetője is.

Munkát bőven adó szeptember

Sok szó esett már ezen a felületen a két világháború közti falu életéről. Megismerhettük a tisztségviselőket, a falu tekintélyeit és mesterembereit is. Csak még magáról a parasztról, a falu lakójáról nem nagyon esett szó. Pedig ők adták akkoriban az ország lakosságának legnagyobb részét. Nézzük hát meg, mit csinált a magyar földműves az esztendő hónapjaiban. Nézzük meg már csak azért is, mert ez is egy elsüllyedt világ, azok a tevékenységek, szokások rég a múlté lettek, amik meghatározták a falusi ember életét akkoriban.

A rekorder múzeumalapító korsója

Nem is ez a korsó az érdekes most nekünk, bár egészen szép darab. Hanem a megtalálójával, Dornyay/Darnay Bélával foglalkozunk most. Aki amerre járt, mindenütt múzeumot alapított. Emellett 11 évig áldozópap is volt, és piarista szerzetes.

Uralkodó, akit háromszor koronáztak meg

A jó Károly Róbert királyunk pedig annyi mindent tett itt, hogy azt kár is lenne egy cikkbe belezsúfolni. Hogy aztán némi képet kapjunk a 14. század elejének magyarországi viszonyairól, nézzük csak meg jobban az első vegyesházi uralkodónk hatalomra jutását.

Finta Sándor és Walt Whitman

Hogy mikor találkozhatott a Túrkevéről induló szobrász, Finta Sándor Walt Whitman költészetével, azt nem lehet tudni biztosan. A Szabó Lőrinc, Babits és Füst Milán által is fordított verseit leginkább eredetiben, angolul olvashatta, hiszen 1923-tól New Yorkban élt. Az viszont biztos, hogy tetszett neki ez a fajta költészet, ezért is készülhetett el a túrkevei Finta Múzeum által most 3D-ben tanulmányozható kis éremmel.

Tihany elveszett várai

Gyulaffy kapitány uram Csobánca után illenék szólni Tihany váráról, pontosabban várairól is. Mert a félszigeten már 5000 évvel ezelőtt állt egy földsánc, s rómaiak pedig az átkelő védelmére őrtornyot emeltek, és ez így ment tovább egészen 1683-ig, amikor Tihany a töröknek mindig sikeresen ellenálló földvára a levegőbe repült. Vagy eltalicskázták.

Lármafa, véres kard, postáskisasszonyok

A két világháború közötti falu egyik fontos közintézménye volt az éppen idén 150 éves Magyar Királyi Posta által fenntartott és működtetett postahivatal. Ahol a távíróval párhuzamosan a telefon is működött, ahol fel lehetett adni a leveleket és a táviratokat. Amiket aztán „házhoz is szállított” a postás, akit kézbesítőnek is neveztek. Az első emancipált munkahelyek egyike volt, a postáskisasszony kezelte az elektronikus masinákat, de ki is hordta a leveleket, ha nem volt önálló kézbesítője a hivatalnak.

Szép szál ember volt ez a III. Béla

III. Béla királyunkról pedig csak jót mondhatunk, konszenzus van arról a történészek között, hogy az ő uralkodása alatt volt a legerősebb, leghatalmasabb az Árpád-ház. Magyarország pedig – legalábbis a királyi bevételeket tekintve – megelőzte Franciaországot és Angliát is.

Asszonyok védelmezte Csobánc

Bizony, nem csak Egerben ragadtak kardot, forróvizes fazekat a nők, hanem megvédték Csobáncot is, mikor a labanc ostromolta. Hatvan férfi és nő, a környék nemesasszonyai, lányai egy ezer fős császári seregtestet győztek le. Úgy, hogy annak majdnem fele tisztestül, parancsnokostul a fűbe harapott a 376 méteres hegy oldalán.

MaNDA összes cikke »

Szilassy László, a száműzött filmsztár

közkincstárlead

A magyar film két világháború közötti fénykorának egyik meghatározó figurája volt Szilassy László. Élete nagy ívűnek is mondható, már ami a földrajzi távolságokat illeti, hiszen Nyírcsászáriban született 1908-ban és Brazíliában halt meg 1972-ben.

Nagykállóba és Nagykárolyba járt gimnáziumba, majd Budapesten jogi tanulmányokat folytatott. Pályaválasztása meglehetősen kései volt, hét félévet ült a jogi karon, mire eldöntötte, hogy az ő igazi hivatása a színészet. Szalay Károly társulatához szegődött titkárnak. Ha nem lett volna ott, nem adódott volna lehetősége egy sikeres beugrásra, ami egyben színészi pályafutása kezdetét is jelentette. Ezután sorra következtek a különböző társulatokban eltöltött tudásgyarapító évek, 1933-34-ben Kallos Józsefnél, 34-35-ben Szegeden, 34-36-ban Miklósy Imre együttesében, 36-37-ben Debrecenben dolgozott. A következő években a fővárosi színházak jöttek, mígnem 1940 és 1942 között a Pesti és a Vígszínház tagjaként lépett színpadra, majd 1944-től a Nemzeti Színház tagjává vált. 1945-ben Brazíliába menekült, tudniillik névegyezés következtében összekeverték egy nyilas katonatiszttel. Ezzel pedig természetesen együtt járt, hogy a nyilasnak kikiáltott színész filmjeit betiltották, bár népbírósági eljárás nem indult ellene. Egészen 1990-ig kellett várni az életnyomorító félreértés tisztázására, ekkor sikerült a Színházi Élet című lapban egy hosszú tanulmányban cáfolni a nyilasság vádját.

szilassy
Karády Katalinnal (forrás: MaNDA adatbázis)

Szilassy László volt a 1930-as, 40-es évek egyik legnagyobb filmcsillaga. A kor szépségideáljának szinte tökéletesen megfelelő, jó kiállású, vonzó férfi rengeteg filmben kapott főszerepet. Ezek többsége vígjáték volt, de a drámai szerepek sem fogtak ki rajta – ilyen volt az Alkalom és az Isten rabjai. A hölgyszínészek között fejedelemasszonynak számító Szeleczky Zitával több filmben játszották el a főszerepeket, a közönség álompárnak nevezte őket. A mostanság is szívesen nézett alkotások közül csak néhányat emelünk ki: Szegény gazdagok, Karosszék, Bercsényi huszárok, Zenélő majom és Nászinduló. Több tucat, sok-sok értéket hordozó filmje Szilassy Lászlót a második világháború után hetvenkettő, a rendszerváltozás után huszonhét évvel végre az őt megillető helyre teheti a magyar filmtörténetben.

Dippold Pál

• Publikálva: 2017.03.03. 10:02

Történelmi játékok

mohacs_jatekindito
Harcmezők – A játékot fejleszette a Történelmi Animációs Egyesület. Kapcsolat: Baltavári Tamás, 30-853302230-8533022, tamas.baltavari@hotmail.com

Közkincstár

károly róbert
Uralkodó, akit háromszor koronáztak meg – A 12 éves Caroberto a délvidéki Frangepánok, Subicsok és Babonicsok lefizetése után partra is száll Dalmáciában, és elindul Buda felé. Még tart a menetelés, amikor III. András hirtelen elhalálozik, így aztán Bicskei Gergely esztergomi érsek meg is koronázza valami sebtében előkerített koronával a 13 éves ifjút. Ez volt Károly Róbert első megkoronázása, amit még kettő követett.