a rovat írásai

Kultúrgyár lehet a szombathelyi volt 11-es huszárlaktanyából

Országos hatókörű kulturális logisztikai, valamint digitalizációs központ, egy „igazi kultúrgyár″ épülhet fel a volt 11-es huszárlaktanya műemléki védettség alatt álló épületeit is megújítva Szombathelyen –  közölte csütörtökön Puskás Tivadar (Fidesz-KDNP), Szombathely polgármestere.

Új felületen folytatjuk

Kedves Olvasó! Mindenek előtt köszönjük, hogy a kultúrával foglalkozó számos internetes oldal közül bennünket is érdeklődéssel lapozott. A MaNDA, mint közintézmény feldarabolása után e honlap kiadója a Forum Hungaricum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság lett, feladata pedig az archívum gyarapodásának bemutatása, cégünk törekvéseinek ismertetése. Ezekhez a célokhoz egy új felületet készítettünk, ahol mindig elérhető lesz a most búcsúzó mandarchiv.hu is.

Visszabeszél a templom oldala

Hát, ha már egyszer eljutottunk Tihanyba, nem mehetünk el szó nélkül a félsziget legismertebb attrakciója, a visszhang mellett sem. Ami minden ellenkező híresztelés ellenére működik, és egészen pontosan hét egymás után gyorsan elhadart szót képes „visszamondani” a templom fala. Például azt, hogy „Hazádnak rendületlenül légy híve, óh magyar!”

Ózdi intézményeink az Echo Televízió építészeti műsorában

Huszonhárom percben mutatta be az Echo Televízió a Forum Hungaricum Nonprofit Kft. által működtetett két ózdi intézményt, a Nemzeti Filmtörténeti Élményparkot és a Digitális Erőművet. Az október 14-én, szombaton adásba kerülő műsorban az építész tervező mellett megszólalt a két intézmény és a Forum Hungaricum vezetője is.

Munkát bőven adó szeptember

Sok szó esett már ezen a felületen a két világháború közti falu életéről. Megismerhettük a tisztségviselőket, a falu tekintélyeit és mesterembereit is. Csak még magáról a parasztról, a falu lakójáról nem nagyon esett szó. Pedig ők adták akkoriban az ország lakosságának legnagyobb részét. Nézzük hát meg, mit csinált a magyar földműves az esztendő hónapjaiban. Nézzük meg már csak azért is, mert ez is egy elsüllyedt világ, azok a tevékenységek, szokások rég a múlté lettek, amik meghatározták a falusi ember életét akkoriban.

A rekorder múzeumalapító korsója

Nem is ez a korsó az érdekes most nekünk, bár egészen szép darab. Hanem a megtalálójával, Dornyay/Darnay Bélával foglalkozunk most. Aki amerre járt, mindenütt múzeumot alapított. Emellett 11 évig áldozópap is volt, és piarista szerzetes.

Uralkodó, akit háromszor koronáztak meg

A jó Károly Róbert királyunk pedig annyi mindent tett itt, hogy azt kár is lenne egy cikkbe belezsúfolni. Hogy aztán némi képet kapjunk a 14. század elejének magyarországi viszonyairól, nézzük csak meg jobban az első vegyesházi uralkodónk hatalomra jutását.

Finta Sándor és Walt Whitman

Hogy mikor találkozhatott a Túrkevéről induló szobrász, Finta Sándor Walt Whitman költészetével, azt nem lehet tudni biztosan. A Szabó Lőrinc, Babits és Füst Milán által is fordított verseit leginkább eredetiben, angolul olvashatta, hiszen 1923-tól New Yorkban élt. Az viszont biztos, hogy tetszett neki ez a fajta költészet, ezért is készülhetett el a túrkevei Finta Múzeum által most 3D-ben tanulmányozható kis éremmel.

Tihany elveszett várai

Gyulaffy kapitány uram Csobánca után illenék szólni Tihany váráról, pontosabban várairól is. Mert a félszigeten már 5000 évvel ezelőtt állt egy földsánc, s rómaiak pedig az átkelő védelmére őrtornyot emeltek, és ez így ment tovább egészen 1683-ig, amikor Tihany a töröknek mindig sikeresen ellenálló földvára a levegőbe repült. Vagy eltalicskázták.

Lármafa, véres kard, postáskisasszonyok

A két világháború közötti falu egyik fontos közintézménye volt az éppen idén 150 éves Magyar Királyi Posta által fenntartott és működtetett postahivatal. Ahol a távíróval párhuzamosan a telefon is működött, ahol fel lehetett adni a leveleket és a táviratokat. Amiket aztán „házhoz is szállított” a postás, akit kézbesítőnek is neveztek. Az első emancipált munkahelyek egyike volt, a postáskisasszony kezelte az elektronikus masinákat, de ki is hordta a leveleket, ha nem volt önálló kézbesítője a hivatalnak.

Szép szál ember volt ez a III. Béla

III. Béla királyunkról pedig csak jót mondhatunk, konszenzus van arról a történészek között, hogy az ő uralkodása alatt volt a legerősebb, leghatalmasabb az Árpád-ház. Magyarország pedig – legalábbis a királyi bevételeket tekintve – megelőzte Franciaországot és Angliát is.

MaNDA összes cikke »

Mesteri dokumentum

közkincstárleadSok olyan szavunk van, amelyeknek a jelentését jól ismerjük, eredetét azonban még a legbőszebb nyelvtörténészek sem tudják kideríteni. A középkor iparának egyik legmeghatározóbb szava volt a céh. Mielőtt a lényegre térnénk, azaz leírnánk, hogy mit is jelent az ezzel a szóval megnevezett szervezet, annyit feltétlenül említsünk meg, hogy a magyar nyelvészek szerint a céh szó kétségtelenül idegen eredetű, ám pontosan nem tudni, hogy honnan jött. Németül Zeche, csehül cech, cecha formában szerepel a szakirodalomban. Ám mi most nem nyelvészeti szakmunkát folytatunk, hanem az úgynevezett céhlevelekkel foglalkozunk.

A középkorban a céhek a kézművesek, iparosok érdekvédelmi szervezetei voltak, azt nem mondjuk, hogy valamiféle előképei a későbbi szakszervezeteknek, hiszen alapfeladataik is mások voltak. Védték az általuk teremtett iparcikkeket és természetesen a céhek tagjait a konkurenciától, azaz más céhektől, de leginkább a céhen kívüli kontároktól. Jellemző volt az is, ahogy a céhek a saját szervezeteik mindennapjait szigorú előírások szerint élték, így lényegében a céhek és céhtagok életét is maguk irányították.

céhlevél
(Forrás: MaNDA)

Nem volt könnyű bekerülni egy-egy céhbe. A céhbeli ranglétrán elfoglalt helyeknek mindnek megvolt a maga különlegesen szigorú szabályrendszere. A teljes jogú tag a céhmester volt. Ám míg valaki ezt a címet magáénak mondhatta, lent kellett kezdenie, inasként, aztán legényként, vándorlegényként. Inast csak az egész céh és a céh életében meghatározó szerepet betöltő céhláda előtt fogadhattak. Nem véletlenül volt kinyitva ez a láda, ide rakták az inas felvételi díját, miután az igazolta, hogy törvényes házasságból származik. Az inasévek három-öt évig tartottak. Túl azon, hogy az egyes mesterségek fogásait az inas ez alatt az idő alatt jól megtanulhatta, gyakran befogták a házimunkára is, nem volt ritka a napi 14-16 órás munkaidő. Az inasok, akik sikerrel vették az akadályokat, felszabadító levelet kaptak, ebben a mesterük igazolta, hogy jól megtanulták a szakmát. Ez az aktus akárcsak a felvétel, ünnepélyes formában az egész céh előtt történt meg. Ennek egyik eleme volt az, hogy a legények befogadták maguk közé a felszabadult inast, ám nem legénykedhettek sokáig régi helyükön, vándorútra kellett menniük. A céhek előírták, hogy ennek mennyi ideig kellett tartania. A vándorlás az új fogások megismerését, kapcsolatok kiépítését és talán ez volt a legfontosabb, a nyelvtanulást szolgálta. A külföldön vándorló legény magával vitte a vándorkönyvét, ez arra szolgált, hogy a befogadó mesterek beleírták, hogy hol, mennyi ideig és melyik céhnél teljesítette tanulmányútját a legény. Miután hazatért, és elkészítette mesterművét, jelentkezhetett a céhbe. Ha a céh nagy tekintélyű mesterei megfelelőnek találták munkáját, a korábbiakhoz hasonló szertartásos ünnepségen felvették a mesterek közé, beírták a céhkönyvbe, azaz ekkortól már a céh teljes jogú tagjaként élhette munkás hétköznapjait.

Igen fontos dokumentum volt tehát ez a bizonyos céhlevél, elsőrendű feladata az volt, hogy tulajdonosának szaktudását igazolja.

Ebből a korból maradhatott fenn az a szokás, hogy napjaink egyre kisebb létszámú iparosainak műhelyében üveg alatt, bekeretezve ott van a falon a sok munka árán megszerzett mesterlevél.

Dippold Pál

• Publikálva: 2017.03.30. 14:16

Történelmi játékok

mohacs_jatekindito
Harcmezők – A játékot fejleszette a Történelmi Animációs Egyesület. Kapcsolat: Baltavári Tamás, 30-853302230-8533022, tamas.baltavari@hotmail.com

Közkincstár

károly róbert
Uralkodó, akit háromszor koronáztak meg – A 12 éves Caroberto a délvidéki Frangepánok, Subicsok és Babonicsok lefizetése után partra is száll Dalmáciában, és elindul Buda felé. Még tart a menetelés, amikor III. András hirtelen elhalálozik, így aztán Bicskei Gergely esztergomi érsek meg is koronázza valami sebtében előkerített koronával a 13 éves ifjút. Ez volt Károly Róbert első megkoronázása, amit még kettő követett.