a rovat írásai

Finta Sándor és Walt Whitman

Hogy mikor találkozhatott a Túrkevéről induló szobrász, Finta Sándor Walt Whitman költészetével, azt nem lehet tudni biztosan. A Szabó Lőrinc, Babits és Füst Milán által is fordított verseit leginkább eredetiben, angolul olvashatta, hiszen 1923-tól New Yorkban élt. Az viszont biztos, hogy tetszett neki ez a fajta költészet, ezért is készülhetett el a túrkevei Finta Múzeum által most 3D-ben tanulmányozható kis éremmel.

Tihany elveszett várai

Gyulaffy kapitány uram Csobánca után illenék szólni Tihany váráról, pontosabban várairól is. Mert a félszigeten már 5000 évvel ezelőtt állt egy földsánc, s rómaiak pedig az átkelő védelmére őrtornyot emeltek, és ez így ment tovább egészen 1683-ig, amikor Tihany a töröknek mindig sikeresen ellenálló földvára a levegőbe repült. Vagy eltalicskázták.

Lármafa, véres kard, postáskisasszonyok

A két világháború közötti falu egyik fontos közintézménye volt az éppen idén 150 éves Magyar Királyi Posta által fenntartott és működtetett postahivatal. Ahol a távíróval párhuzamosan a telefon is működött, ahol fel lehetett adni a leveleket és a táviratokat. Amiket aztán „házhoz is szállított” a postás, akit kézbesítőnek is neveztek. Az első emancipált munkahelyek egyike volt, a postáskisasszony kezelte az elektronikus masinákat, de ki is hordta a leveleket, ha nem volt önálló kézbesítője a hivatalnak.

Szép szál ember volt ez a III. Béla

III. Béla királyunkról pedig csak jót mondhatunk, konszenzus van arról a történészek között, hogy az ő uralkodása alatt volt a legerősebb, leghatalmasabb az Árpád-ház. Magyarország pedig – legalábbis a királyi bevételeket tekintve – megelőzte Franciaországot és Angliát is.

Asszonyok védelmezte Csobánc

Bizony, nem csak Egerben ragadtak kardot, forróvizes fazekat a nők, hanem megvédték Csobáncot is, mikor a labanc ostromolta. Hatvan férfi és nő, a környék nemesasszonyai, lányai egy ezer fős császári seregtestet győztek le. Úgy, hogy annak majdnem fele tisztestül, parancsnokostul a fűbe harapott a 376 méteres hegy oldalán.

Amikor kivonult Róma

Egyes vélemények szerint 100 év elég volt ahhoz, hogy Róma kivonulása után Pannónia elveszítse római jellegét. A légiók és a hivatalnoki kar, no és a civil lakosság jó részének a távozása után készült ez az általunk most 3D-ben is tanulmányozható, Szentendrén talált fülbevaló, amin látszik, hogy nem akárki készítette.

Régi erdőpásztorok

Itt egy fotó a mögöttünk hagyott véres 20. század harmincas éveiből. A Pápa környéki Esterházy birtokok erdészeinek a csoportképe. Csak egyet ismerhetünk közülük, annak is csak a vezetéknevét tudjuk. De tudunk mást, például azt, hogy a két világháború közötti Magyarország falvaiban tekintélynek számítottak az erdészek, akik általában az állam, vagy a nagybirtokos erdőit kezelték.

Inkább volt kun, mint magyar?

„Időnként nem árt felfrissíteni ismereteinket. Sokszor azt hisszük, tudunk valamit, aztán kiderül, elfelejtettük. Hogy ne járjunk így, szedegessük össze azokat a lényeges történelmi tényeket, amelyeket a magyar államiság kezdeteiről minden magyar embernek illik tudnia” – így fogalmazott lapunk nyugdíjba vonult szerzője, akinek most az 1262-ben született IV. Kun László királyunk alakjának felidézésével folytatjuk sorozatát.

Tál omphalosszal

Hát itt van ez a kis egyszerű tálka, ha pedig a Balatoni Múzeumban készített leírását is megnézzük, akkor mindjárt ott is van az a bizonyos „omphalosz” kifejezés. És ott van még Rezi, pontosabban Rezi-cseri neve, a homokbányáé, ahol manapság íjászversenyeket rendeznek, a hetvenes évek elején pedig kelta temetőt tártak fel itt.

Tátika és Rezi, a két tojás

Ha már szó esett itt a Rezi váráról írott cikkben Tátikáról, hát utazzunk most el a Zalaszántó feletti „hegyekbe”, 413 méter magasra Tátika várának romjaihoz. Ez az erősség, Rezihez hasonlatosan, soha nem került bele a fontosabb krónikákba, nem fűződnek megvédéséhez, elfoglalásához hősi énekek. De létezett már a tatárjárás előtt is, és vagy négy évszázadon keresztül szolgálta aktuális urait.

Rosszul öltözött sírásók kora

Még a rendszerváltást megelőző időben minden valamirevaló falunak volt sírásója is. Nem számított éppen nagy tekintélynek, de szerepe – lássuk be – meglehetősen fontos volt akkoriban. Archívumunkban kutatva megint csak Keszthelyre utazunk, ahol néhány fotográfia is készült a hetvenes-nyolcvanas években ezekről az emberekről.

MaNDA összes cikke »

Isteni mesterség

elsullyedt_vilagok_leadHát a kovácsmesterség az bizony előkelő tudomány, olyannyira, hogy a kultúra bölcsőjének tartott Ókorban még istenek foglalkozásául is szolgált. Bizony, Hephaisztosz kovácsisten volt, Zeusz közreműködése nélkül Héra hozta a világra. De mi most néhány kovácsműhely berendezését nézzük meg inkább a MaNDA gyűjteményéből, azzal lehet, hogy többre megyünk.
Bár az is igaz, hogy a sánta és meglehetősen rút Héphaisztoszról is illik tudnia azért az érettségiig eljutó embernek. És akkor már arról is, hogy azért lett sánta, mert először csúfsága miatt az anyja, majd pedig maga Zeusz hajította le az Olimposzról. Hogy mindkétszer Lémnosz szigeténél landoljon, és jól le is sántuljon. A görögöktől gátlástalanul lopó rómaiaknál amúgy Vulcanus a sánta isten megfelelője. Kovácsolással pedig már a bronzkor embere is foglalkozott, hiszen az ónból és rézből előállított fém alakítható volt ezzel az eljárással. Ami a megfelelő forma kialakítása mellett az anyag minőségét is javította. Ez kölünösen fontos szerepet a vas kovácsolása, „edzése″ során nyer a mai napig. Annyit talán mindenki tud a kovácsolásról, hogy valami erős testalkatú férfi egy méretes kalapáccsal ütlegeli az izzó vasat. És talán arról is hallott, hogy a kovács készíti el, és rakja a helyére a lovak patkóit is.
 
kovács
Elkészült a kerék vasalása
 
Persze a kovácsolás ennél azért bonyolultabb dolog. Mindenek előtt három-négy alapszerszám kell hozzá. A már emlegetett kalapácsok (két alaptípus az egykezes „vezető″, és a 5-6 kilós „ráverő″) mellett az üllőt, egy mázsás, speciális alakú vastömböt kell kiemelnünk. Nélkülözhetetlenek még a fém izzításához szükséges hőfokot biztosító fújtató, és a különféle fogók is, amelyekkel ezt az izzó fémet tartják. Amely barnás színezettel már 600 Celsius fokon alakítható, de mondjuk szerkezetének javításához szükséges fehér izzáshoz már 1150 fok kell. Felénk mostanában a német típusú üllő van elterjedve, amit egy méretes tölgytuskóra szoktak rögzíteni.
 
kovács
Munkában a ráverő kalapács
 
És ha körbenézünk a MaNDA adatbázisából kiválasztott műhelyekben, láthatjuk, hogy voltak rendszerető kovácsok, de olyanok is, akik nem nagyon törődtek ezzel a részlettel. Volt, aki gondot fordított a műhely küllemére is, másoknak pedig egy rozoga kunyhó is megfelelt erre a célra. Olyan, amibe ez a bizonyos Héphaisztosz be sem tette volna a lábát, igaz, neki állítólag olyan palotája volt Lémnoszon, aminek csodájára jártak a magasságos Olimposzról le az istenek.
kovács
Amikor még megadták a módját
 

Pálffy Lajos

• Publikálva: 2017.06.14. 10:27

Történelmi játékok

mohacs_jatekindito
Harcmezők – A játékot fejleszette a Történelmi Animációs Egyesület. Kapcsolat: Baltavári Tamás, 30-853302230-8533022, tamas.baltavari@hotmail.com

Közkincstár

III. Béla
Szép szál ember volt ez a III. Béla – És elég gazdag is. Ezt onnan tudjuk, hogy amikor Béla már királyként megkérte második felesége, Capet Margit kezét, leendő sógorának, II. Fülöp Ágost francia királynak elküldte büszkén bevételeinek a listáját is. Hogy lássa már a francúz kolléga, nem kerül rossz helyre a testvére.