a rovat írásai

A kegyelemből agyonlőtt aradi ezredes

Igen, a 200 éve született örmény származású Lázár Vilmos nem is volt tábornok, csak az ezredesi rendfokozatot érte el, mégis halálra ítélték és kivégezték. Mivel éppen osztrák tábornoknak, Wallmoden altábornagynak adta meg magát, kegyelemből por és golyó általi halálra ítéltetett, nem akasztották, mint egy köztörvényest.

Milyen is volt ’56 egy vasi, vagy zalai faluban?

Mindenki ismeri 1956 októberének fővárosi eseményeit, arról viszont kevesebb szó esik, hogyan zajlott a forradalom és a hatalomátvétel mondjuk egy kis vasi, vagy zalai faluban. Ahol leginkább a rádiót hallgatva tudtak tájékozódni az emberek. A kérdést egy az adatbázisunkban fellelhető dokumentum segítségével próbáljuk megválaszolni.

Prágáé a Szláv eposz

Prága a jogos tulajdonosa Alfons Mucha Szláv eposz című  festményciklusának, nem a Mucha család, döntött a prágai városi bíróság. A Szláv eposz tulajdonjogát John Mucha, Alfons Muchának, a szecesszió világhírű cseh mesterének unokája 2016-ban vitte bíróság elé.

Zárásig ingyenes a Nemzeti Ige-Idők című tárlata

A Nemzeti Kulturális Alap (NKA) miniszteri keretének terhére a november 5-i zárásig ingyenesen tekintheti meg minden látogató a Magyar Nemzeti Múzeum Ige-Idők című kiállítását, jelentette be Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere.

Utazás a 19. századba: teljes pompájában tündököl a zugligeti indóház

A Hűvösvölgybe tartó 56-os villamos vonalán még meglévő 19. századi, fából készített megállókhoz hasonló épületet tettek rendbe a Zugligetben. Az 1868-ban átadott zugligeti lóvasútvonal végállomásán 1885-re készült el a ma is látható indóház, amiben még tíz évvel ezelőtt is bérlakások voltak, állapota pedig folyamatosan romlott. Egészen mostanáig.

Seuso kincsei Fehérvárra utaznak

Vidéken először Székesfehérváron lesz látható a teljes Seuso-kincs, a Szent István Király Múzeum lesz ugyanis az október 29-én induló magyarországi vándorkiállítás első állomása.

Újra üvölt a palmürai oroszlán

Helyreállították és vasárnap Damaszkuszban kiállították a híres palmürai oroszlánszobrot, amelyet az Iszlám Állam terrorszervezet fegyveresei súlyosan megrongáltak a szíriai romváros első, 2015-ös megszállása alatt.

Érosz a Nagy Háborúban – kiállítás 16-os karikával

Nem kis feladatra vállalkozott a kecskeméti Katona József Múzeum szakembergárdája, amikor eldöntötték, hogy a Nagy Háború centenáriumára összehoznak egy tábori bordélyokat bemutató utazó kiállítást. A háború pillangói főcímmel futó kamaratárlat aztán nem véletlenül nagy népszerűségnek örvendezett eddigi állomáshelyein.

A kastély újra a régi fényében tündököl majd

Mintegy 19 millió lejjel (1,29 milliárd forinttal) támogatja az Európai Regionális Fejlesztési Alap a Kolozs megyei önkormányzat tulajdonában levő válaszúti (Rascruci) Bánffy-kastély felújítását, közölte csütörtökön a romániai Regionális Fejlesztés, Közigazgatás és Európai Források Minisztériuma.

Sissi és Magyarország Kínában

A Magyar Nemzeti Múzeum 2017 júniusában nagyszabású kiállítást nyitott a Sanghaj Múzeumban „Sissi és Magyarország – a magyar arisztokrácia fényűző élete a 17-19. században” címmel, amelyet csaknem 700 000 látogató tekintett meg. A kiállítás most tovább vándorolt: szeptember 27-én Pekingben, a Tiltott városban nyitják meg, ahol a közönség január 3-ig látogathatja – közölte a Nemzeti Múzeum.

Itt a Spintharus davidbowiei!

Hírességekről, többek között Barack Obamáról és feleségéről, Michelle-ről, David Bowie-ról és David Attenborough-ról neveztek el 15 újonnan felfedezett pókfajt, amelyeket a Vermonti Egyetem tudósai és hallgatói azonosítottak.

Művelődés összes cikke »

​Gótika és misztika Gyöngyösön

gyongyos_templom_lead.jpgA gyöngyösi templomra is érvényes lehetett a gótika kapcsán váltig idézett megállapítás, amelyet eredetileg 1220 körül a lincolni székesegyházról írt egy névtelen szerző: Non res unita, sed una, vagyis nem egyesített, hanem egy.

A francia kultúra időről időre meghatározóvá vált egész Európa számára. Leggyakrabban a felvilágosodás kapcsán beszélünk a gall szellemnek az egész világot befolyásoló expanziójáról, pedig négy-ötszáz évvel korábban ugyanilyen jelentős volt e szellemiség szétragyogása. Nem véletlen, hogy Pietro di Bernardone, a jómódú assisibeli posztókereskedő gyermekét, Giovannit felesége hatására leginkább a ’Franciácska’ – Francesco – névvel illette. Később így, Ferencként ismerte meg az egész világ a középkor meghatározó jelentőségű szentjét. Pedig nem illett ez a névadás a korabeli viszonyok közé, ilyen nevű szent nem volt Assisi Ferenc előtt, de a francia kultúra divatos volt. És ha őszinték akarunk lenni, még azt is megállapíthatjuk, hogy az itáliai kalmár alighanem a francia szellemnek azzal a rétegével ismerkedett meg az 1180-as évek legelején, amelyet ma popkultúrának neveznénk.

A színes kelmék és kellemes dalnokok hódító slágervilágával egyidőben azonban megjelent a szintén Franciaországból elterjedő új stílus: az első egyetemes és minden ízében európai keresztény művészet, a gótika. És micsoda különös egybeesés: a teljességet minden korábbinál – és talán minden későbbinél – erőteljesebben megjelenítő irányzat, éppen a koldulórendek hihetetlenül gyors elterjedésének köszönhetően, rövid idő belül az egész világon ismert lett.

Persze nem jelentéktelen változásokkal. A gótika, főként az építészetben, minden korábbi stílusnál monumentálisabban jelenítette meg az egységet. Ez pedig nemigen egyeztethető össze a teljes tulajdonnélküliség, vagyis a szegénység eszméjével. Nem is véletlen, hogy a ferencesek 1260-as narbonne-i káptalanján Szent Bonaventúra „nyomására” az egybegyűlt szerzetesek – oly sok fontos, a szegénységi vitával kapcsolatos kérdés mellett – az építészetre is kitértek. A káptalan lényegében megtiltotta a templomok boltozását, feltűnő díszítését és minden hivalkodó öncélúságot: „Mivel pedig a különcség és tékozlás homlokegyenest ellenkezik a szegénységgel – olvasható a konstitúcióban –, elrendeljük, hogy az épületek festményekben, faragványokban, ablakokban, oszlopokban és effélékben megnyilvánuló különösségét avagy a fölöslegességet […] szigorúan kerüljék.”

Ezzel akár vége is lehetett volna a gótika és a franciskanizmus kapcsolatának. Csakhogy a káptalan szigorú szemlélete kevéssé lett általános. Maga a rend „archetempluma”, az assisi Sacro Convento melletti bazilika a narbonne-i káptalan előtt hét évvel már el is készült, még a felső része is, és ez az épület bizony messze túlterjeszkedett a szegénység szigorú felfogásán. Az 1288-ban pápai rangra emelt bazilika csodálatos építészeti megoldásai – minden tiltás ellenére – csaknem az egész világ ferencességének mintául szolgáltak; a ferences templomépítők számára ez a bazilika lett a mérce. Érthető, hogy a rendalapító sírja fölé emelt templomot követték, ezt másolták, mind építészetileg, mind a freskók tekintetében Soprontól Salzburgig, Firenzétől Gyöngyösig vagy Keszthelyig.

Persze csak bizonyos szempontból és csak általában. Az arezzói San Francesco főhajója például a káptalani tiltásnak megfelelően nincs boltozva, és a legtöbb ferences templomban csak egyszerű ikonográfiai program valósult meg – szemben az assisi bazilika pazar Cimabue-, Giotto- és Lorenzetti-freskóival és szekkóival.

A templombelső 1912-ben
Gótika és barokk harmóniája. A templombelső 1912-ben.

A gyöngyösi gótikus templom is csak szerény kistestvér lehetett a nagy ferences templomok mellett. Mai ismereteink szerint egyszerű, egyhajós, keletre tájolt épület volt felgyújtása előtti fénykorában. A főhajó hat baloldali támfala alapján megszerkeszthető az 1526-ban leomlott gót boltozat, amelyet 1718-ban Giovanni Battista Carlone építész nagyszerű, a lényeget el nem fedő barokk dongaboltozattal pótolt. Szerencsére a kisebb területet átívelő szentély boltozása ellenállt a mohácsi csata utáni török gyújtogatást követő tűzvésznek, így az ma is látható, a gótikus sekrestyével és a templom faragott gótikus ablakaival együtt. A gyöngyösi templomra is érvényes lehetett a gótika kapcsán váltig idézett megállapítás, amelyet eredetileg 1220 körül a lincolni székesegyházról írt egy névtelen szerző: Non res unita, sed una, vagyis nem egyesített, hanem egy. Ez az egység részben teológiai tartalmat hordozott – hiszen Istené a négy transzcendentália, végső soron csak róla mondható el, hogy egy, szép, igaz és jó; másrészről viszont a tagolatlan, monumentális tiszta egyszerűség utalhatott a rendalapító tisztaságára és egyszerűségére is.

A szentély mellett balra álló torony is eredeti, így szervesen hozzátartozott a XIV. században épült templomhoz. Az eddigi falvizsgálatok alapján azonban feltűnően hiányzik a közel egykorú magyar ferences templomokra jellemző freskódíszítés: az elmúlt évtizedekben sorra kerültek elő az itáliai trecento hatását mutató képek: a keszthelyi, szombathelyi, soproni, siklósi (ez korábban bencés volt) templomokban. Vagyis, bár egyelőre nincs nyoma, okkal feltételezhetjük a gótikus gyöngyösi templom hajdani díszítettségét is.

Ha falképek nem is ismertek, szerencsére fennmaradt a templom egyik későközépkori szárnyasoltára, amely stílusjegyei alapján a felső-magyarországi iskolához tartozik. Tematikája és mérete helyét is kijelölik: valószínűleg a templom egyik mellékoltárát, a diadalív előtt jobb oldalon álló Páduai Szent Antal-oltárt díszíthette az eredetileg nyitható-csukható festett szerkezet. A templom és a rendház többi gótikus emléke elveszett, bár a háború előtt még megvolt egy értékes, gótikus ötvöstárgy, egy Szent Kereszt-ereklyetartó is.

Iniciálé a kötéstáblákban fönnmaradt középkori Gyöngyösi Graduáléból.
Iniciálé a kötéstáblákban fönnmaradt középkori Gyöngyösi Graduáléból.

Azazhogy nem is veszett el minden. A könyvtár ugyanis, bár legkorábbi kötetei mára kivétel nélkül megsemmisültek, elvesztek, elkallódtak, de legalábbis eltűntek Gyöngyösről, nagyon sokat megőrzött a középkor szellemiségéből és művészetéből. Ezek a késő gótikus könyvkötések és metszetek mellett leginkább a könyvek tartalmára érvényesek. A Gyöngyösi Ferences Könyvtár ősnyomtatványainak alapos vizsgálata ugyanis jól mutatja a ferences lelkiséget, amelynek igen fontos emlékei a korai franciskánus misztikusok és prédikációszerzők művei. A fennmaradt teljes ősnyomtatvány-állomány ismeretében azonban megállapítható, hogy jelentős számban a ferences irodalomból csak késői, XV. századi szerzők műveit őrizték meg, különösen sok magyar szerző, Temesvári Pelbárt és Laskai Osvát munkáit.

S hogy miért? A kérdésre nagyon érdekes a válasz. A ferences források egész egyszerűen alig jelentek meg nyomtatásban a XVI. század közepéig. Egyetlen Regula-kiadás ismert Párizsból, és bár Fioretti-kiadás van szép számmal az ősnyomtatványok korából, könnyű belátni, hogy ez a szórakoztató irodalom része volt. Az ősnyomtatványok vizsgálata azonban azt is megmutatja, hogy a praktikus, lelkipásztori szempontból épülő gyöngyösi könyvtár harmadik legnagyobb könyvtípusa a lelkiségi irodalom, amelyben feltűnően nagy számban szerepelnek a Szent Ferencre jelentős hatást gyakorló szerzők. És igaz ez a patrisztikára is. Mindezt akár tekinthetnénk nagyon különösnek is, hiszen Szent Ferenc forrásait, a rá hatást gyakoroló írásokat, jelentős részben csak a legutóbbi évek alapos szövegkritikai vizsgálatai azonosították. Úgy látszik azonban, ezeket a lelki-szellemi rokonságokat minden filológiai kutatás nélkül is pontosan érezték a könyvtár középkori használói.

Fáy Zoltán

• Publikálva: 2012.09.24. 13:17 • Címke: művelődéstörténet, könyvtár